Utbildning

Utbildning

Som SAP Global Partner har vi bred kunskap om de utmaningar utbildningsinstitutionerna står inför. Vi kan hjälpa till att förbättra villkoren för studenter och anställda, vilket i slutändan bidrar till att bättre akademiska resultat kan uppnås. Det gör vi genom att samarbeta med er och att skräddarsy en affärslösning utifrån just era behov. Vi hjälper också till att hantera er studierelaterade data på ett säkert sätt och förbättra åtkomsten av en lång rad andra tjänster.

Flexibla lösningar

I en tid med pressad ekonomi och allt mer komplexa IT-system måste utbildningsinstitutionerna försöka förenkla sina system. Detta omfattar också enklare åtkomst till studierelaterade data. Med rätt lösning kan man integrera studieadministration, undervisning och forskning, vilket skapar ökad insyn och styrbarhet i hela organisationen.

Bättre utbildning med SAP

Vi har internationell erfarenhet av att samarbeta med utbildningsinstitutioner för att förbättra deras studietjänster. Vi hjälper utbildningsinstitutionerna att uppnå bättre resultat i en konkurrensutsatt utbildningssektor. Varje ledningsgrupp har sina särskilda utmaningar och därför anpassar vi SAP-lösningar för de aktuella institutionerna och deras mål.

Undervisning som fungerar

Vi hjälper utbildningsinstitutioner över hela världen. Med denna erfarenhet som bakgrund har vi skapat it.education. Det är en mobil  självbetjäningslösning med transparent datahantering som ser till att uppgifter alltid är uppdaterade och tillgängliga. Studenter kan se sina resultat och få besked om schemaändringar medan de är i rörelse. Undervisningspersonal kan automatisera administrationsuppgifter och frigöra mer tid och ledningen kan jämföra resultat med andra institutioner – nationellt och internationellt. Sammantaget blir det enklare att attrahera de bästa studenterna och säkra att kurserna är fulla.

Högre akademisk nivå

Vi stödjer den akademiska studieplanen med vår självbetjäningslösning för datahantering. Denna lösning håller uppgifter uppdaterade och ger förbättrad åtkomst till data. På så vis är studenterna informerade om de krav på undervisning och examinering de måste uppfylla. I en tid då ekonomin inom den offentliga sektorn är pressad gör våra lösningar det möjligt att flytta utbildningsutgifter från anläggningskontot till driftkontot. Resultatet är att investeringen här och nu blir mindre samtidigt som ni uppnår en högre akademisk nivå.

Från inskrivning till examen

På högre utbildningar är det ett centralt mål att erbjuda bättre stöd till studenter – från inskrivning till examen. Vår it.education-lösning är ett studieinformationssystem som standardiserar data. Den erbjuder åtkomst på nätet och mobilt för studenter och anställda, vilket ökar insynen i studierelaterade data under hela studietiden. Eftersom den bygger på öppna standarder kan vår it.education-lösning snabbt vara klar. Ni får ut mer av er data i alla webbmiljöer och verksamhetslösningar.

De här lösningarna kan hjälpa er


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss