Healthcare & Life Science

Healthcare & Life Science

Som SAP Global Partner har vi ingående kunskap om förordningar, processer och best practice inom läkemedelsbranschen, hälsosektorn och medicinteknikområdet. Vi har samarbetat med våra kunder för att skräddarsy lösningar som förbättrar hanteringen och spårbarheten inom produktutveckling och produktionsprocesser. Vi kan också hjälpa er med att följa alla förordningar på ett kostnadseffektivt sätt.

Följ regelverken

Vi kan hjälpa er med att följa reglerna så att ni kan förbättra ert revisionsspår och övervaka alla faser i produktionen. Detta innebär att följa regelverken och best practice från FDA (food and drug agency) i USA och validering av programvara och processer i enlighet med GMP-kraven (good manufacturing process), t.ex. GAMP5 i läkemedelsbranschen. Inom kosmetikbranschen har vi utvecklat lösningar som strömlinjeformar efterlevnaden av regler inom kosmetik, inklusive INCI-deklarationer, förteckningar med produktinformation och säkerhetsrapporter. Inom medicinteknik kan våra förpackningsprocesser med hjälp av serienummer bidra till att ni kan fokusera på kärnverksamheten och lägga mindre tid och pengar på compliance.

Prioritering av kvalitetshantering

Såväl läkemedels- som kosmetikbranschen fokuserar på att påskynda ”time to market”. Kvaliteten är dock helt avgörande, oavsett hur snabbt ni arbetar. Långt innan produkten når ut till kunden måste ni validera kvaliteten gentemot tillsynsmyndigheterna. Därför är våra specialkunskaper inom integrerade system och kvalitetshantering av dokument, prover och förteckningar värdefulla för er. En enkel överblick av produktionsprocesserna i hela företaget kan förenkla revisionskraven och regulatoriska belastningar.

Högre effektivitet i produktionen

Varje steg i produktionen kan dra fördel av bättre operationell effektivitet. Vår erfarenhet omfattar allt från stordriftsproduktion av läkemedel till specialiserade medicintekniska anläggningar. I varje steg av produktionen kan vi bidra till att spara tid och pengar i samband med dokumentationen av processer och metoder. När det gäller branschspecifika behov, t.ex. utskrift av etiketter med unika serienummer och produktion av prover, kan vi hjälpa till att identifiera och genomföra processoptimering.

Produktutveckling

Våra SAP-specialistkunskaper och vår branschkännedom innebär att vi kan vara rätt partner för att stödja och påskynda utvecklingen av nya produkter. Det är viktigt att ni uppfyller alla regler under forsknings- och utvecklingsprocesserna och här kan SAP-lösningen ge er en konkurrensfördel. Det finns en inbyggd kvalitetssäkring i SAP:s affärslösningar och därav har ni ett helt integrerat sätt att kontrollera kvaliteten, följa branschstandarderna och uppfylla reglerna för produktutveckling.

Hjälp leverantörerna att samarbeta

Kosmetik-, läkemedels- och den medicintekniska branschen delar ett viktigt karaktärsdrag. Det är nödvändigt att kunna kontrollera kvaliteten utan att sätta försörjningskedjan i risk. Med en SAP-lösning kan ni ta er an denna utmaning genom att skapa ett homogent systemlandskap och en homogen metod för alla leverantörer. Detta kan förenkla och automatisera inköpsprocesserna. Leverantörskataloger kan t.ex. kopplas samman i ett gemensamt gränssnitt. Resultatet är kortare inköpstider och avancerade beställnings- och reservationsmetoder – allt kontrollerat i systemet och med omedelbar synlighet i hela leverantörskedjan.

De här lösningarna kan hjälpa er


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss