Produktion

Tillverkning

Oavsett vad ert företag tillverkar kan vi hjälpa er med IT-stöd så att ni kan göra det bättre, snabbare och billigare. Med rätt SAP-lösning uppnår ni en effektivare drift och högre kvalitet.  Vårt kunnande ger bättre insyn och starkare kontroll över hela tillverkningsprocessen – från den första produktutvecklingen i leverantörskedjan till försäljning och service.

manufacturing_0017

Optimera produktionen

Vi samarbetar med maskinfabriker, ingenjörsföretag och underleverantörer i hela världen. Oavsett var i produktionskedjan företaget finns kan vi hjälpa till att optimera produktionen. Vår tillgång till product lifecycle management (PLM) integrerar personer, data, processer, system och verktyg.  Vi är SAP-experter inom både massproduktion och användaranpassad design, vilket kräver flera varianter och produktkonfigurationer. Med rätt SAP-lösning kan ni spara tid och reducera spill. Ni kan även analysera materialflödet och snabbt identifiera flaskhalsar. Trots mycket komplexa produkter och processer blir resultatet att ni får visshet om tid och kostnader.

Sätt fart på produktutveckling

Om ni fokuserar på kontinuerlig produktutveckling kan företaget uppnå konkurrensfördelar och ligga steget före kundernas förväntningar. Vi skräddarsyr SAP-lösningar som främjar produktinnovation och konkurrenskraft. På så sätt kan ni kompensera för kostnaderna genom innovation. När företaget höjer kvaliteten kan ni även minimera risken för produktfel och snabbare komma ut på marknaden. Ni sparar tid och pengar på att leva upp till krav och standarder och de här medlen kan återföras till produktutvecklingen.

manufacturing_0021

Integrerad supply chain

Som SAP Global Partner har vi erfarenhet inom relationshantering. I alla supply chains är insyn nyckeln till resultat. Ökad insyn och bättre kontroll ger en tydligare bild av hela företagets globala leverantörsnätverk. Ett av de första stegen är att automatisera data- och informationsflödet till och från leverantörerna. Detta ger er insyn i hur ni blir effektivare genom hela er supply chain och rätt SAP-lösningar kan leda till en tydligare sourcing-strategi. Ni kan anpassa er när marknaden förändras och få ut ännu mer av ert nätverk.

Förbättrade kundrelationer

Våra SAP-kunskaper hjälper företag att möta efterfrågan över många kanaler. Det är viktigt att ha en solid strategi i relation till den ökande komplexiteten inom kundservice. Man är inte bättre än sin senaste transaktion och alla kundrelationer måste därför vårdas. Att erbjuda en pålitlig, stabil och flexibel service varje gång kunderna kommer i kontakt med företaget stärker er efterförsäljning. Det kan t.ex. handla om minskad leveranstid för reservdelar, automatisering av verkstadsarbete, snabbare reparationer och effektivare garantihantering, vilket sammantaget ger konkurrensfördelar.

manufacturing_0020

Ökad insyn och kontroll

Rätt SAP-teknik förbättrar resultatet i er supply chain. Integration av streckkodsläsare och scanners kan t.ex. spara tid och pengar samtidigt som det blir lättare att följa arbetet. Integration av in- och utgående logistik gör det möjligt att samla in data om hela produktionsprocessen. Detta gör det enklare för planläggning och precis forecasting huruvida efterfrågan optimerar lagerhållningen. Även sent i en process kan ni hantera en ändring av en order, utan att verksamhetsflödet rubbas.


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss