Metall

Metall

Metallindustrin drivs av förändring. Konkurrenskraft handlar om att kunna överblicka marknaderna, förvalta leverantörsrelationerna omsorgsfullt, hantera risk och reagera snabbt på varierande efterfrågan. När ni arbetar tillsammans med oss får ni ett långsiktigt samarbete med en SAP Global Partner. Vi kan hjälpa till att strömlinjeforma era IT-system och ge er större utdelning av er data. En SAP-lösning som är anpassad för metallindustrin kan optimera arbetet med att skapa värde för kunderna, fatta rätt beslut och effektivisera driften.

Effektiv riskhantering

Om företaget arbetar med icke-järnhaltiga industrimetaller har det en högre marknadsrisk. Priserna och aktiemarknaderna är mycket föränderliga och ditt företag behöver en IT-lösning som gör er rustade att kunna agera snabbt på förändrade marknader. Vi ger er en komplett lösning med riskhantering, varuhantering, valuta- och tullfunktioner. Med denna lösning kan ni spara pengar genom att förenkla, standardisera och automatisera finansprocesserna.

Effektivare handel

Data är drivkraften vid handel med metaller. Med hjälp av rätt data kan ni ligga i framkant av marknaden genom att förutse och reagera på förändringar, t.ex. fluktuerande priser och säsongsvariationer. Om företaget har låga marginaler och många kunder är service oerhört viktigt. Med en lösning från SAP kan vi hjälpa till att stärka kundservicen och öka företagets kundkunskap. Vi kan även utöka er insyn i företagets verksamhet. Om företaget importerar metall är SAP Global Trade Service designat för att förenkla era processer.

Effektivisering

Inom maskin- och metallindustrin är optimal planering grunden för effektiv produktion. Vid halvfabrikat är det t.ex. viktigt att försäkra sig om att man alltid har rätt mängd råmaterial för befintliga order. Här kan vår SAP-expertis och branscherfarenhet hjälpa till. Vi kan integrera system för att förbättra planeringen över alla fabriker och skapa sammanhängande kampanjhantering. Med kombinerade order- och produktionsdata kan man bättre möta efterfrågan. Samtidigt kan man lättare leverera produktkonfigurationer med flera varianter.

Grund för tillväxt

Vi har utvecklat funktionaliteten i vår SAP-standardlösning så att den omfattar alla de särskilda utmaningar som gjuterier kan stå inför. Vi kan hjälpa till att kartlägga end-to-end produktion av legeringar, bland annat metallavfall och blandningskrav. Vår lösning beräknar automatiskt vilka resurser som krävs för att tillverka kundernas order. Den hjälper er också med ugnens tekniska begränsningar och att lösa modelleringsproblem. Oavsett om det handlar om massproduktion eller projekt med en lång ledtid kan IT-lösningen göra företaget mer flexibelt. SAP-tekniken gör det möjligt att planera effektivt och den ger bättre simuleringsmöjligheter i integrerad produktionsplanering.

Starka led i distributionskedjan

Tid är pengar på metalldistributionscenter. Ju effektivare ni är i er kundservice och övriga affärsprocesser, desto mer lönsamt blir företaget. Om ni erbjuder mervärdestjänster, t.ex. tillskärning, galvanisering, förpackning och leverans, kan vi hjälpa er att öka genomloppshastigheten. Vi har lösningar som uppfyller alla behov, både för lokala operatörer och större marknader. Det är också den perfekta lösningen om ni tillverkar på beställning i stora volymer eller har komplex logistik. Vi är SAP-experter med stort kunnande om långvariga industriavtal, optimering av metallavfall och yield management. Vi hjälper er att möta efterfrågan med ökad flexibilitet.


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss