Service­leverantörer

Serviceindustri

Vi har bred erfarenhet av samarbete med många olika företagstyper inom serviceindustrin. Varje enskilt företag har definierat sina egna mål och utmaningar och vi kan därför bidra med aktuella synpunkter och personlig rådgivning. SAP-lösningarna utvecklas ständigt mot mer flexibilitet och skalbarhet, något företagen kan dra stora fördelar av.

Möt efterfrågan över flera kanaler

Ett serviceföretags framgång beror i stigande grad på hur deras IT-system fungerar. Kundernas upplevelse är beroende av hur integrerad och stark IT-plattformen är. Med SAP:s portfölj kan ni möta kundernas efterfrågan på stabila och tillgängliga program. I en värld i konstant förändring behöver många dygnet-runt service över flera kanaler samtidigt. Vi hjälper er att leva upp till kundernas förväntningar genom att integrera nya program allt eftersom företaget växer och era behov förändras.

89792356

Kontroll över framtida försäljning

Vi har full överblick av SAP-lösningar för serviceföretag vilket vi kombinerar med specialkunskaper inom administration av data och projekt. Vi vill hjälpa serviceföretag att använda IT-lösningar till att stärka kundrelationer. Om målet är lönsamhet hjälper vi till att reducera kostnaderna för att skapa nya affärer och lönsam merförsäljning. Mobil teknik kan exempelvis öka er merförsäljning och korsförsäljning. Vi kan även hjälpa till att utveckla tjänsteerbjudanden som kan öka bruttovinsten och generera ny omsättning. Genom att automatisera olika processer kan ni med endast några få justeringar implementera nya vinstgivande  tjänster.

Framgångsrik projektledning

Vi kan hjälpa till när ni vill öka intäkterna. SAP-tekniken kan bidra till att utöka företagets vinstgivande aktiviteter. Vi är experter på att skapa innovationer i leveransen av serviceerbjudanden och projektledning. Vår informationsdelning och våra samarbetsverktyg hjälper er att ha ett nära samarbete med era partners. Analyser förbättrar er överblick av projekt och dess inverkan på intäkter och bruttovinst, och eftersom vi är en Full Service SAP-leverantör inom cloud-området kan ni expandera och fortsatt betala endast för vad ni behöver. Om företaget expanderar på nya marknader eller ökar nätförsäljningen kan vi följa med hela vägen och leverera alla IT-tjänster globalt.

200410995-001

Kostnadseffektiv kundservice

Vi kan hjälpa till att göra din kundservice mer kostnadseffektiv med fokus på leverans i rätt tid och servicekvalitet. SAP:s program, verktyg och tjänster gör det möjligt att förkorta leveranstiderna och integrera processerna, allt från leverans av tjänster till presentation av redovisningen. Analytics visar hur mycket ni sparar i samband med kundinriktade funktioner – från snabbare lösning av problem till förenklad administration av avtalsåtaganden. Bra kundservice ger företaget en konkurrensfördel, och ju mer ni lär er om kunderna och marknaderna, desto enklare är det att utveckla distributionskanalerna och möta efterfrågan.

Förbättrad ROI

Hos itelligence innebär din framgång vår framgång. Vi bygger därför upp långvariga kundrelationer – och vi kan hjälpa er med ökad ROI på era IT-investeringar. Vi stödjer företagsstrategin genom att förenkla IT-landskapet. Vi kan exempelvis hjälpa till med att byta ut oförenliga äldre system eller administrera masterdata med större kontroll. Tillgång till information i realtid ger företaget möjlighet att integrera människor, processer och teknik. Efterhand som företaget växer kan ni dra nytta av vår globala räckvidd och ni har en partner som redan förstår branschstandarderna och reglerna på nya marknader. När ni är redo kan vi hjälpa till med att utnyttja effekten av cloudtjänster, mobilitet och analytics. Vi kan erbjuda en SAP-lösning för alla affärssituationer.


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss