Grossisthandel och distribution

Grossisthandel & distribution

Vår globala erfarenhet av samarbete med kunder inom grossisthandel och distribution innebär att vi förstår era utmaningar. För att kunna konkurrera på den globala marknaden måste ni bygga upp starka leverantörs- och kundrelationer. Med rätt SAP-lösningar och nyskapande funktioner som datasynkronisering och RFID kan ni hantera de framtida utmaningarna och hänga med i förändringen.

Lönsamhetshantering

Komplexa ekonomiprocesser och ekonomisystem kan påverka alla delar av din organisation. Inom försäljning och marknadsföring innebär dålig rapportering av företagets ekonomi att det blir svårare att ta fram säljprognoser och budgetar. Utan rätt lönsamhetshantering blir det mer komplicerat att sätta priser. När man saknar insyn i lönsamheten för kunder och produkter är det svårt att välja rätt produkter eller veta vilka kunder man ska rikta kampanjerna mot. SAP-lösningar i kombination med våra specialistkunskaper kan styra säljkanalerna mer effektivt och strömlinjeforma era inköp. Vi hjälper till med att eliminera manuella uppgifter där det ofta uppstår fel, t.ex. fakturering, orderbehandling och ordermottagning.

aerospace_0002

Styrning av leverantörskedjan

Inom grossistverksamhet och distribution har styrning av leverantörs- och kundnätverk stort inflytande på kostnaderna. Med rätt SAP-verktyg kan ni uppnå utökad kontroll av logistikkedjan, från inköp till avtalshantering. I den ingående logistiken kan vi hjälpa er att förbättra samarbete och koordinering inom verksamhetens hela supply chain. Lagerhantering kan öka insynen, vilket leder till färre situationer då lagret har slut på varor och större lagertillgång på andra platser. När det gäller utgående logistik kan ni strömlinjeforma returvaror och reducera kostnaderna per transaktion.

Analys av processer och prestationer

Nästan alla branscher fokuserar på processoptimering och smarta sätt att tänka på. Vi kan skräddarsy SAP:s lösningar och hjälpa er att förbättra er försäljning genom att t.ex. analys av returvaror och rabatter. På så sätt blir det lättare att planera prisincitament och säsongsbaserad efterfrågan. När ni standardiserar och integrerar data i ett enda system får ni en tydligare bild av företagets resultat. Bilden inkluderar hela din leverantörskedja från återförsäljare till lager och lagerhantering. Därmed blir det lättare att automatisera processer och spåra tillgångar.

trade_0002

Effektiv datahantering

En av huvudorsakerna till stigande utgifter för inköp är vag forecasting. De gör det svårt att planera och ökar komplexiteten hos företagets ingående logistik. Om det inträffar en försening på grund av behandling av stora mängder data tappar man fokus på den aktuella situationen. Förseningar i insamlingen av data får dessutom en negativ effekt på operativa beslut. Vi är experter inom analytics och teknik som SAP HANA. Dessa starka analysverktyg hjälper er att få effektiv datahantering och förbättra servicen till kunder och leverantörer.

Eliminera kapacitetsproblem

SAP-lösningar erbjuder den flexibilitet som ett växande företag behöver. De kan minska eller helt eliminera kapacitetsproblem som beror på ordersystem, framför allt under en period med snabb tillväxt. Våra 25 års erfarenhet som SAP Global Partner hjälper dig att få ut det mesta möjliga av SAP-lösningen. Med rätt verktyg och applikationer kan företaget omvandla sin kundservice.

De här lösningarna kan hjälpa er


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss