SAP utökar sin HR-portfölj – Fem insikter om SAP HXM

Human Experience Management, tidigare känt som HCM, blir nu HXM - med fokus på medarbetarnas upplevelser.

(6 min read)

SAP utökar sin existerande HR-lösning och därmed blir SAP Human Capital Management (HCM) SAP Human Experience Management (HXM). Men vad handlar den nya HXM-strategin om? Och vem riktar den sig till?

Att motivera sina medarbetare till att utvecklas och nå högre resultat är dagliga mål för många företag. Forskning om förhållandet mellan framgång och nöjda medarbetare visar att positiva upplevelser inte bara gör medarbetarna glada, utan också gör att de stannar kvar i företaget längre – vilket i sin tur även förbättrar affärsresultaten.

Traditionella SAP HCM-system fokuserar dock främst på de administrativa uppgifterna: insamling av data från hierarkiska processer och standarduppgifter – och i bästa fall även automatisera dem. Fram tills nu har den faktiska användarupplevelsen av HR-systemet fått mindre uppmärksamhet, något som inte motsvarar medarbetarnas förväntningar.

Molnbaserade SAP SuccessFactors HXM Suite baseras på redan befintliga lösningar och skapar förbättrade upplevelser för personalen som individer, som ett team och som organisation. Det gör det möjligt för HR-avdelningar att bidra till företagets framgångar mer än någonsin. Med detta i åtanke kanske du frågar dig själv: Hur kan jag omvandla HCM till HXM för att inspirera medarbetare och främja engagemang?

SAP SuccessFactors: Få omfattande insikt och relevant material

 

1. Hur kan SAP HXM anpassa HR till slutanvändarna?

Vad innebär SAP HXM egentligen? Tidigare HCM-system var nära kopplade till HR-verksamhetsmodeller som huvudsakligen består av processer som är isolerade från andra avdelningar. SAP HXM fokuserar huvudsakligen på arbetsmetoder och medarbetarnas upplevelser. Men människor tänker och arbetar inte i isolerade kategorier. Ett exempel är en butikschef, som inom en snäv tidsram måste bygga upp ett nytt team under högsäsongen och snabbt genomgå följande steg: budgetplanering, skapa arbetsbeskrivning, lägga ut jobbannons, genomgå rekrytering och onboarding och mycket mer.

Detta kan göras på en enda dag. I ett HCM-system skulle kraven från HR-avdelningen och dess stöd för de olika aktiviteterna ha varit huvudfokus. Med SAP HXM ligger fokus först och främst på butikschefen. Vad behöver hon eller han för att lyckas? Var och hur kan steg automatiseras som inte tillför direkt värde? Hur kan medarbetare anställas och börja arbeta så fort som möjligt?

HXM erbjuder sammankopplade verktyg för denna slags uppgifter. Detta i samband med att en loop initieras var de inblandade direkt tillfrågas om sina erfarenheter och uppmanas ge förslag på förbättringar.

 

2. Vad är O- och X-data?

En viktig funktion inom traditionella HCM-lösningarna är att samla in och behandla data. Operativ data (O-data) – till exempel förhållandet mellan ett kontrakt, anställning, upplärningsperiod och omsättning av medarbetaren – lagras och visar vad som hänt i ditt företag hittills. Detta är användbart för att förutsäga utvecklingen och ställa in rätt kurs. Men det är bara en sida av myntet.

Hantering av medarbetarnas upplevelser handlar om att göra det möjligt för dem att göra sitt jobb.

Förutom ”vad” är även ”varför” viktigt. Med SAP HXM får du också upplevelsedata (X-data) för att förstå de inblandade personerna och händelserna. Denna data berättar varför saker och ting händer. Kombinationen av X- och O-data gör att du kan förbättra medarbetarnas upplevelser – för varje individ eller för ett verksamhetsområde.

Ditt företag kan samla in upplevelsedata kontinuerligt och se var förbättringspotentialen finns. Det finns exempelvis möjlighet att fråga nya medarbetare om deras första intryck efter 30 arbetsdagar, allt med en enkel undersökning.

Med X-data får du insikt i ansökares och nyanställdas upplevelser och erfarenheter. De kan utvärdera bland annat hur rekryterare reagerar, om nya medarbetare känner sig integrerade i teamen, om utbildningen är effektiv, hur mycket förtroende de anställda har för chefer och mycket mer.

Genom att kombinera dessa insikter med O-data kan HR-chefer analysera och förstå var det finns förbättringspotential – och vad de ska prioritera.

it.data guardian: Mer information om effektiv hantering av HR-data

 

3. Hur använder SAP HXM intelligent teknologi?

Med SAP HXM kan företag använda ny teknik för att ge sina medarbetare mer engagerande upplevelser. Till exempel kan maskininlärning användas för att uppmuntra anställda att ta en aktiv roll för att förbättra sin hälsa och planera sin karriär. En integrerad chattfunktion hjälper chefer att utföra uppgifter mer effektivt eller att söka efter information.

De här förbättringarna hjälper medarbetarna att känna sig uppskattade på två sätt: de kan utföra sitt arbete snabbare och enklare – och deras åsikter och preferenser beaktas av HR-avdelningen.

 

4. Vad är SAP HXM:s tillämpningsområde?

SAP HXM sträcker sig bortom HR-avdelningen. HXM hanterar alla aktiviteter som rör medarbetarna, även till exempel resor eller inköp. Men SAP HXM slutar inte med SAP:s applikationsområden. Det går också utanför gränserna för HR, och berör även till exempel relationen mellan kunder och medarbetare för att få viktiga insikter till personalutveckling.

Med en omfattande, öppen plattform får företag tillgång till lösningar och verktyg som kan användas inom programvaran för SAP SuccessFactors. Till exempel kan företag använda AI för att schemalägga jobbintervjuer eller nominera kollegor till priser.

 

5. Hur implementerar jag SAP HXM i mitt företag?

Implementera SAP HXM – en ny strategi som omvandlar upplevelser i praktiken och ökar resultaten.

SAP HXM är resultatet av många års forskning om hur människor arbetar och vad de behöver av sina arbetsgivare för att engagera sig och göra bästa möjliga jobb. Visionen för SAP HXM är ambitiös. Men det betyder inte att allt måste vändas upp och ner. En iterativ strategi kan leda till samma mål. På detta sätt kan varje företag skapa och utveckla upplevelserna för medarbetarna ett hållbart sätt i en takt som matchar prioriteringarna.

 

Dyk djupare ned i medarbetarengagemang

Vill du ha mer information om hur du hanterar medarbetarnas upplevelser i ditt företag? Besök vår HCM Line of Business-sida som berättar mer om hur du optimerar Human Capital Management med smart programvara, eller ta en titt på sidan om SAP SuccessFactors och upptäck hur HXM kan användas i ditt företag. Vill du hantera dina HR-data effektivt och förbättra data- kvaliteten har vi får egen lösning: it.data guardian.

Smart HCM: Mer information, white papers och infografik

Similar posts

Master Data
Read more
Use the itelligence insights finance technology survey to benchmark your finance digital transformation
Read more
Read more
successfactors
Read more
medarbetare
Read more
saint tropez
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.