Det här ska du ska leta efter i en AMS-partner

application management services, application support

Traditionellt sett har Application Management Services (AMS), applikationsförvaltning, fokuserat på affärskritiska applikationer som håller systemen igång – och det har varit en viktig roll när det gäller att öka den operativa effektiviteten, hålla kostnaderna nere och frigöra interna IT-resurser. Men i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö räcker traditionell AMS inte till om man vill fortsätta vara konkurrenskraftig.

Framåttänkande IT-företag ser AMS på ett annat sätt. De har insett att applikationsförvaltning inte är en isolerad aktivitet utan snarare en tillgång som har ett nära samband med affärsresultat och innovation. För att uppnå det behöver du en fullservicemetod för AMS som inte bara pressar ned din vanliga verksamhet: den ska framför allt göra det möjligt för IT-avdelningen att leverera konkreta värden och affärsresultat.

Alla modeller ser inte likadana ut

AMS-leverantörer använder en rad olika arbetsmodeller, så det är viktigt att du vet vad du får innan du väljer. De vanligaste modellerna omfattar:

  • Traditionell, fast resursmodell som erbjuder statisk bemanning och kompetensmix under avtalstiden. Nackdelen är att du riskerar att inte utnyttja resurserna tillräckligt eller missa möjligheter till innovation på grund av oflexibel personal.
  • Kostnadsflexibel modell erbjuder större flexibilitet, men kräver en ändringsordning varje gång du behöver ändra personalnivå eller kompetenser. Ibland innebär den bearbetningstid som krävs för förändring i fördröjningar när det gäller att få fram de resurser du behöver.
  • Värdebaserad avtalsmodell ger total flexibilitet vad gäller resurser och kunskap: flexibel leverans med möjlighet att överföra oanvänd kapacitet och hantera månatlig fakturering under hela avtalstiden. Detta är den resursmodell som oftast används av itelligence.

Vad betyder “fullservice”?

En fullservicepartner för applikationshantering tillhandahåller följande:

  • Branschexpertis: Du får mer än tekniker: du får ett kvalificerat team med stor SAP-erfarenhet och branschexpertis som ger ditt företag mervärde.
  • Skalbarhet och flexibilitet: En flexibel bemanningsmodell gör att du kan anpassa blandningen av resurser och färdigheter allt eftersom verksamhetens behov förändras. Detta säkerställer fullt utnyttjande av resurser, utan tomgångskapacitet.
  • Förutsägbar supportkostnad: En värdebaserad modell ger flexibilitet och behovsstyrd förbrukning, med fakturering varje månad och möjlighet att överföra outnyttjad kapacitet under hela avtalsperioden.
  • Mervärdestjänster: Ditt AMS-team ger rekommendationer som är skräddarsydda efter just ditt företags behov för att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad med tekniken.

Det finns många goda skäl att samarbeta med en strategisk partner som kan hjälpa dig att driva, förbättra och optimera en komplex lösning och hålla dina SAP-system på topp. Samarbetar du med en AMS-partner får din personal  större möjlighet fokusera på strategiska aktiviteter och arbeta närmare verksamheten för att skapa de rätta förutsättningarna för innovation.

Om du vill veta mer kan du ladda ned Application Management Services Buyers Guide, där du får mer information om:

  • Det här ska du titta efter när du letar AMS-partner
  • En jämförelse mellan de olika leveransmodellerna
  • Viktiga frågor att ställa till AMS-leverantörer

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.