itelligence implementerar nytt finansiellt planeringssystem åt Danske Bank

Danske Bank

Danske Bank kommer i framtiden att basera koncernens finansiella framskrivningar på SAP:s BPC-lösning. Banken implementerar den nya programvaran i partnerskap med EY och itelligence.

När Danske Bank gör finansiella framskrivningar, som bland annat används för att informera marknaden om förväntningar på koncernens framtida resultat, bygger prognosen på beräkningar som genomförts på avdelningen Group Performance Management. Här arbetar tjugo ekonomer med att bl.a. beräkna och konsolidera siffror för bankens affärsområden och sammanfoga den samlade finansiella bilden för koncernen. Uppgiften omfattar mycket data och många analyser och Danske Bank har nyligen beslutat att använda SAP BPC som stöd i denna process. Danske Bank använder EY som bankkunnig partner och SAP-konsulter från itelligence för att implementera den nya lösningen.

Projektet följer tidsplanen och Danske Bank räknar med att lösningen är i drift under tredje kvartalet.

Så enkelt som möjligt
”I vår implementering av lösningen har vi hela tiden fokus på att göra det hela så enkelt och standardiserat som möjligt”, säger Per Christian Vogelius-Nielsen från Group Performance Management i Danske Bank. ”Vårt fokus för den framtida installationen är att uppnå ”rimlig noggrannhet” istället för att fokusera på mindre detaljer. Samtidigt måste systemet ha flexibiliteten att kunna omfatta våra fem affärsområden, olika länder och kostnadsallokeringar mellan koncernens enheter. Dessutom är hela kapitalsidan en viktig komponent för en bank.”

Bra samarbete
Danske Bank valde att bilda ett partnerskap med EY och itelligence för att kombinera bra bankkompetens med stark SAP-kompetens.

”Vi upplever att konsulterna från EY och itelligence tar sig an uppgiften på ett konstruktivt och lösningsinriktat sätt. De är kompetenta personer som känner till möjligheterna hos SAP BPC och vågar utmana vårt nuvarande system. Det ger en dynamisk och bra stämning i projektet. Alla är redo att kavla upp ärmarna och leverera bra service. Hittills är jag mycket nöjd med samarbetet”, säger Per Christian Vogelius-Nielsen.

Snabbare resultat
”Vi ska generellt leverera snabbare och om vi kan automatisera ska vi göra det. Därför kan vi inte använda Excel för den här uppgiften. Det blir för tungt, manuellt och tidskrävande. SAP BPC ska hjälpa oss att öka vår effektivitet”, säger han.

”Som koncernfunktion har vi fokus på att vara en bra affärspartner för verksamheten och att göra tillvaron enklare för våra kolleger i samband med finansiella analyser och rapportering”, säger Per Christian Vogelius-Nielsen, som har arbetat på Danske Bank under många år, bland annat som CFO hos Danske Bank i Norge. När han ser tillbaka på sin tid inom ekonomiområdet menar han att programvaruverktygen har genomgått ett stort analytiskt lyft under de senaste fyra-fem åren. De är mer användarvänliga och betydligt snabbare att arbeta med. Det ger allt annat lika Group Performance Management ett snabbare resultat och vassare analyser. SAP BPC kommer förhoppningsvis att frigöra ytterligare resurser på avdelningen – från datahantering och processtyrning till särskilda analyser.

Similar posts

Read more
medarbetare
Read more
Master Data
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.