itelligence expanderar med ledande konsultföretag inom Business Analytics

itelligence köper konsultföretag, 4C Management Consulting, och förstärker sitt utbud för danska och nordiska företag med strategisk rådgivning. Målet med fusionen är att ge kunderna fördelen med bättre integration mellan den strategiska målstyrningen och kundernas ERP-lösningar.

Med verkan från den 1 januari 2014 övertog itelligence ägandet av 4C Management Consulting (4CMC) och därigenom tillförs itelligence mer kompetens inom rådgivning kring att skapa affärsfördelar med IT.

4CMC har ett starkt fokus på att stödja företag med strategiska lösningar som i kombination med itelligences verksamhetsförståelse och många års erfarenhet av ERP-implementering kan göra en stor skillnad på marknaden.

Genom den nya konstellationen stärker vi vår ambition att bli kundernas ledande Business Analytics-partner i Norden. Fusionen ger itelligence tillgång till ny teknik som Qlikview, Tableau och Microsoft, som tillsammans med SAP HANA kommer att vara viktiga drivkrafter för vår fortsatta tillväxt.

Sammantaget stärker vi vår kompetens inom strategisk ledning, verksamhetsförståelse och teknik. Vi ser mycket stora synergier mellan den traditionella ERP-verksamheten och hela Business Analytics-plattformen. Vi har stora förväntningar på detta nya partnerskap.

Läs hela pressmeddelandet nedan och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information om fusionen.

Similar posts

Read more
medarbetare
Read more
Master Data
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.