itelligence växer i Norden

itelligence Nordic växte på ett lönsamt sätt under 2012 och har nu etablerat sig i både Norge och Sverige. Globalt ökade omsättningen inom itelligence-koncernen med 18,9 procent till strax över 3 miljarder danska kronor.

”Vi växer på en dansk marknad som fortfarande präglas av finanskrisen. Samtidigt har vi lyckats öka omsättningen med nästan 50 procent på den nordiska marknaden och etablera oss med goda kundrelationer i Sverige under 2012”, säger Nicolaj Vang Jessen, som är VD för itelligence Nordic.

Under 2012 omsatte företaget 231 miljoner danska kronor, vilket är 16 miljoner kronor mer än under 2011. Rörelseresultatet (EBIT) blev 15 miljoner danska kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Efter skatt och vinstutdelning landade resultatet på 9,7 miljoner kr.

itelligence Nordic är specialiserat inom programvara och konsulttjänster i SAP-världen och företaget ingår i den globala koncernen itelligence. itelligence Nordic är en samlad grupp företag med störst tyngd i Danmark och med kontor i Oslo och Kuala Lumpur. itelligence Nordic hette tidigare 2C change och var en entreprenörssatsning som startades av en grupp SAP-konsulter för drygt 10 år sedan. Denna grupp är idag nyckelresurser inom itelligence Nordic.

”Vi får en del tydliga fördelar av att ingå i ett globalt nätverk och på ett konkret plan i Norden har vi dessutom ett nära, kundinriktat samarbete. Etableringen på den svenska marknaden är ett viktigt steg på vägen mot att bli den ledande full-service SAP-partnern i Norden”, säger Nicolaj Vang Jessen.

Ägaren av aktiemajoriteten i itelligence Nordic är koncernen itelligence, som hade ett starkt 2012 med en organisk omsättningsökning på 17 procent. Koncernens omsättning är nu strax över 3 miljarder danska kronor. Omsättningen ökade med 30,2 procent i Västeuropa och den globala omsättningsframgången kom framför allt från affärsområdena Application Management Services med en ökning på 73,4 procent och outsourcing/hosting med en tillväxt på 29,5 procent.

itelligence Nordic nyckeltal

Nyckeltal (i milj. DKK) 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 230,8 214,5 188,7 194,0
Rörelseresultat 17,7 17,1 18,0 20,0
Rörelseresultat (EBIT) 15,2 15,0 15,3 15,0
Årets resultat 10,3 9,3 9,2 10,7
Antal medarbetare (genomsn.) 166 148 128 120

Similar posts

Read more
medarbetare
Read more
Master Data
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.