itelligence växer när det gäller intäkter och resultat

resultat

IT- och konsultföretaget itelligence ökade omsättningen under 2013 med 51 miljoner danska kronor i Norden, medan resultatet steg med 68 procent till drygt 25 miljoner danska kronor. itelligence utsågs också till bästa SAP-återförsäljare i både Danmark, Norge och Sverige 

itelligence levererar ett bättre resultat för 2013 än förväntat, med både ökade intäkter och resultat. Resultatet på 25,5 miljoner danska kronor (EBIT) och en omsättning på 281,7 miljoner danska kronor betecknar företaget i sin årsredovisning som tillfredsställande. Omsättningsökningen på 51 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en ökning med 22 procent, kommer framför allt från fortsatta framgångar i Norge och Sverige. Året dessförinnan låg omsättningen på 231 miljoner danska kronor och resultatet på 15 miljoner danska kronor.

”Vi har lyckats få en bra start på den svenska marknaden, behålla tillväxten i Norge och samtidigt som omsättning och resultat legat på en hög nivå på den pressade danska marknaden”, säger Nicolaj Vang Jessen, som är VD för itelligence Nordic.

”Vi kombinerar den internationella styrkan med lokal närvaro. Vi har kontor ute i världen för att hjälpa våra kunder att arbeta globalt och samtidigt kan vi dra nytta av specialistkunskaper och branschlösningar som vi kan erbjuda de nordiska kunderna. Men grunden är att vara nära kunderna och hjälpa dem i vardagen”, säger han.

itelligence betonar att företaget samtidigt som resultatet varit tillfredsställande har investerat i att utveckla och marknadsföra koncernens produktportfölj. Dessutom offentliggjorde itelligence i januari 2014 fusionen med 4C Management Consulting, som tillför kompetens inom business intelligence, business analytics och SAP HANA. Slutligen hedrades itelligence av SAP när de fick priset som ”Reseller of the Year” i alla de tre skandinaviska länderna. Ett erkännande från SAP som visar att itelligence varit framgångsrikt genom sitt skarpa fokus på att vara en attraktiv och fokuserad partner för kunderna.

Under 2013 har itelligence Nordic växt från 166 till 177 medarbetare. Tillväxten är jämnt fördelad mellan bolagen. itelligence Nordic är specialiserat inom programvara och konsulttjänster i SAP-världen och företaget ingår i den globala koncernen itelligence. itelligence Nordic är en samlad grupp bolag med störst tyngd i Danmark och med kontor i Oslo och Kuala Lumpur. itelligence Nordic hette tidigare 2C change och var en entreprenörssatsning som startades av en grupp SAP-konsulter för drygt 10 år sedan. Denna grupp är idag nyckelresurser inom itelligence Nordic.

itelligence Nordic nyckeltal

Nyckeltal (i milj. DKK) 2013 2012  2011  2010 
Nettoomsättning 281,8 230,8 214,5 188,7
Rörelseresultat (EBIT)  25,5 15,2 15,0 15,3
Årets resultat 17,2 10,3 9,3 9,2
Antal medarbetare (genomsn.) 17,2 166 148 128

Liknande inlägg

Läs mer
medarbetare
Läs mer
Master Data
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss