Tillväxtökning på över 30 procent under 2014

En tillväxtökning på 30 procent på den övre och nedre raden präglar de finansiella rapporterna för itelligence. År 2014 gick bolaget samman med 4C Management Consulting, vilket bidrog till en positiv utveckling.

itelligence ökade omsättningen under 2014 från 84 miljoner DKK till 365 miljoner DKK, vilket innebär en ökning i omsättningstillväxten på 30 procent jämfört med 2013. 56 nya medarbetare har tillkommit och itelligence sysselsätter nu 300 anställda i Danmark, Norge, Sverige och Malaysia.

“Vi är främst konsulter, och vi lever och andas för att vara nära kunderna och hjälpa dem med deras affärssystem och Business Intelligence”, säger verkställande direktör Nicolaj Vang Jessen från itelligence. “Under årens lopp har vi utvecklat tilläggsprodukter för SAP och dessa lösningar har fått internationellt erkännande i år. Vi har sålt mjukvara till kunder i Schweiz, Tyskland, USA och Holland. ”

Managementkonsulterna från 4C Management Consulting bytte under 2014 ut sina visitkort till nya från itelligence. Det har bidragit till att skapa tillväxt i Danmark, där itelligence nu kompletterar en mycket tydlig förankring i affärsområdet med en stark position inom Business Intelligence och Business Analytics. itelligence har samtidigt kompletterat SAP med lösningar från Qlik och Tableau på analysområdet.

Resultaten från itelligence Nordic omfattar verksamheten i de helägda dotterbolagen i Norge, Sverige och Malaysia. Bolaget är en del av den globala gruppen itelligence, som omsatte för 4,4 miljarder DKK. Koncernen växer både på en nordisk och global nivå genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

I Sverige förvärvade itelligence i år SAP-teamet från EVRY och fick därmed 22 nya medarbetare som är anslutna till kontoret i Stockholm.

Similar posts

Read more
medarbetare
Read more
saint tropez
Read more
Read more
Read more
acquisition
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.