itelligence levererar SAP-lösning för BESTSELLERs koncernredovisning

SAP-certifierad

BESTSELLER, med en omsättning på drygt 19 miljarder danska kronor, stärker nu processen bakom sin  externa koncernredovisning med SAP:s BPC-lösning och itelligence som leverantör. Projektet har inletts och månadsbokslutet för april 2014 blir det första testet av den nya konsolideringsmotorn. 

BESTSELLER har växt mycket snabbt och företaget har nu drygt 3 000 varumärkesbutiker på 38 marknader runt om i världen. Dessutom säljs BESTSELLERs produkter i 12 000 varuhus och klädbutiker i 53 länder runt om i världen. Det senaste året låg resultatet på 1,4 miljarder danska kronor och omsättningen blev 19 miljarder danska kronor. Expansionen har lett till att företaget nu har en rad bolag, vars resultat samlas i koncernredovisningen. Nu inför det framgångsrika modeföretaget en ny process och en ny IT-lösning för att samla, konsolidera och säkra sin externa koncernredovisning.

SAP-konsulterna från itelligence Nordic kommer att hjälpa BESTSELLER att ersätta en praxis där man samlat in data med hjälp av kalkylblad och har just börjat införa SAP Business Objects Planning & Consolidation (SAP BPC).

SAP BPC får cirka 70 användare som är redovisningsansvariga ute på de marknader där BESTSELLER finns närvarande. *Till detta ska läggas tre ekonomer som blir de ”tunga” expertanvändarna på BESTSELLERs centrala ekonomiavdelning i Danmark.

BESTSELLERs årsredovisning stänger den 31 juli och nästa gång förväntar sig BESTSELLER att hela konsolideringen genomförs med det nya systemet. Och om tillväxten hos BESTSELLER ligger kvar på samma nivå kommer den konsoliderade omsättningen att vara 20 miljarder danska kronor.

Similar posts

Read more
medarbetare
Read more
Master Data
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.