Wrist Ship Supply kommer att använda SAP och itelligence för koncernredovisning

Koncernredovisning hos Wrist Ship Supply

Ny IT-lösning för företagets koncernredovisning ska ge snabbare och mer solid rapportering hos Wrist Ship Supply, en av världens största leverantörer av försörjning till fartyg. I ett snabbt förlopp med extern rådgivning valde Wrist Ship Supply SAP:s BPC-lösning med itelligence som leverantör. Projektet är i gång och månadsbokföringen för november ska göras på den nya plattformen. Koncernen blir först i Danmark med att använda SAP BPC med SAP Disclosure Management.

-Tidigare konsoliderade vi redovisningen från 35 rapporteringsenheter fördelat på 14 länder med hjälp av ett antal kalkylblad. I längden är den metoden för administrativt tung, för riskabel och för dyr mätt i vår egen arbetstid. Därför investerar vi nu i en modern konsolideringslösning, säger Anders Skipper, executive vice president och CFO för Ove Wrist & Co, som externt kallas Wrist Ship Supply. Koncernen, med bas i Nørresundby, har en global marknadsandel på sju procent och hör till de ledande i världen med en omsättning på 2,4 miljarder danska kronor och drygt 900 medarbetare.

Samarbete med itelligence

Ordern från Wrist Ship Supply till SAP-huset itelligence omfattar programvara och konsulttjänster. Detta ska göra koncernen rustad att budgetera och rapportera på ett mer automatiskt och effektivt sätt. Koncernen använder Axapta som ERP- och ekonomisystem och har nu valt SAP BPC (Business Planning & Consolidation) och SAP Disclosure Management för att samla koncernens ekonomirapportering. itelligence ska samarbeta med Wrist Ship Supply om att ta lösningen i drift på 75 dagar. Detta innebär att budgeteringen för 2013 och månadsredovisningen från och med november i år sker på den nya plattformen.

– Vi förväntar oss att använda färre resurser och minska vår tidsanvändning vid ett månadsbokslut med en fjärdedel, säger Anders Skipper. –Men det absolut viktigaste för oss blir att eliminera felkällor och osäkerhet och vara säkra på att vi har en solid och korrekt rapportering. Vi vill framför allt den högre kvaliteten och kommer att ha optimal trygghet när det gäller rapporteringen.

Wrist Ship Supply genomförde ett anbudsförfarande, där fem leverantörer demonstrerade sin lösning. Valet av itelligence och den nya SAP-lösningen skedde efter en helhetsbedömning av leverantörens erfarenhet, lösningens funktioner och pris.

– Vi är stolta över att valet föll på oss och vi kommer att arbeta för att den första SAP BPC-installationen med SAP Disclosure Management i Danmark blir en framgång, säger Nicolaj Vang Jessen från itelligence Nordic. –Wrist Ship Supply har hittills imponerat på oss med hög hastighet i processen och stor beslutsförmåga. Det bådar gott för ett komprimerat implementeringsförlopp. En motiverad och engagerad kund är viktig när man ska skapa IT-stöd för något så viktigt som en koncernredovisning.

Similar posts

Read more
medarbetare
Read more
Master Data
Read more
Read more
Read more
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.