Tre goda anledningar för att migrera till SAP S/4HANA idag

Tre anledningar till varför det är fördelaktigt att migrera till SAP S/4HANA.

(3 minuters läsning)

Det kan verka som att SAP:s nya 2027-deadline för support till äldre system ligger långt fram i tiden, men det betyder inte att du bör vänta med att migrera till SAP S/4HANA. Det finns faktiskt många goda anledningar till att migrera redan nu och därmed spara både tid och pengar – här följer tre av dem.

Att migrera till SAP S/4HANA är inte ett beslut man ska ta lätt på. Den totala kostnaden är naturligtvis en viktig faktor, men utöver det så innebär en övergång också involvering av flera olika avdelningar i organisationen, utbildning av kollegorna i den nya programvaran, och tilldelning av interna resurser. Det är inte så konstigt att många företag skjuter beslutet framför sig. Om nu SAP tillhandahåller support för äldre ERP-lösningar fram till 2027, varför ha bråttom?

Att vänta till sista minuten känns kanske enklast, men att vänta för länge kan innebära att man försvårar en redan intensiv process. Här följer tre skäl för att migrera till SAP S/4HANA redan idag.

 

1. Produkten är fullt utvecklad

Precis som med andra nya produkter så tvekar många med att göra övergången för tidigt. Jag har förståelse för den tveksamheten. Finns det buggar i produkten? Finns det tillräckligt med kunniga experter om jag behöver hjälp? Jag kan försäkra dig att dessa frågor inte är något problem när du väljer att migrera till SAP S/4HANA.

Sedan 2018 har produkten uppnått en mycket hög mognadsgrad och vi har ett omfattande underlag med best practices. Det innebär att alla i SAP-ekosystemet – det vill säga SAP-support och SAP-partners som itelligence – är väl utbildade för att hjälpa kunderna.

 

2. Undgå onödig tidspress

Migrera till SAP S/4HANA nu för att undgå den kommande tidspressen i förbindelse med deadlinen 2027.

Ta ett steg tillbaka och fundera över några enkla fakta: För det första, 2027 kommer SAP att sluta ge support för äldre ERP-system. För det andra, så finns det bara ett begränsat antal kunniga konsulter som kan vägleda och hjälpa företagen till en lyckad migrering till SAP S/4HANA. För det tredje, så finns det många företag som använder SAP-programvara och som skjuter beslutet att flytta till den ”nya” ERP-plattformen SAP S/4HANA framför sig.

Sammantaget ger detta ett enkelt resultat: För varje månad som ett företag väntar med att migrera till SAP S/4HANA ökar sannolikheten för att det uppstår en stor övergångsvåg, vilket kommer att medföra flaskhalsar inom supporten från SAP-partners.

Med detta i åtanke – och det kanske låter osannolikt – så står vi redan inför en tidspress inför till 2027.

 

3. Ingen omvälvande förändring

Människan är ett vanedjur. Det är inte alla som gillar förändringar. Något som talar för en övergång till SAP S/4HANA redan nu är flexibiliteten att kunna använda det vi kan kalla för ”gamla” ERP-funktioner även efter en migrering. Ett exempel är SAP HCM, ett verktyg för HR-medarbetare. Här kan utvald funktionalitet överföras från en gammal SAP ERP-lösning så att nuvarande funktionalitet återanvänds med minimala ändringar för användaren.

 

Vad händer nu då? Migrera!

Utöver kompatibiliteten för enskilda funktioner så finns det huvudsakligen tre olika scenarion för hur ett företag kan övergå till SAP S/4HANA. Det finns New Implementation (även kallad Greenfield) med initial eller historisk datalast. En annan metod, för ett företag som vill konvertera från en befintlig SAP Business Suite, är något kallat en System Conversion (Brownfield). Selective Data Transition är ett tredje scenario som går ut på att konsolidera redan befintliga system till ett centralt SAP S/4HANA-system.

Varje scenario måste anpassas efter den specifika kunden, vilket innebär att modifikationer är möjliga av alla scenarion. När det gäller till exempel en System Conversion så har vi utvecklat en unik approach – Conversion Factory – vilken innebär att man kan hantera en Conversion både inom fasta tidsramar och med fast budget.

 

Sammanfattningsvis: Att ta steget och migrera till SAP S/4HANA är inte något enkelt beslut. Jag har gett tre goda anledningar till varför en flytt redan idag är ett smart och framtidssäkrande beslut. Sanningen är att en övergång till SAP S/4HANA inte är en fråga om migrering eller inte, utan om när man ska migrera … och svaret bör vara nu. Vi vet vad vi pratar om – vi har redan genomfört mer än 150 framgångsrika övergångar till SAP S/4HANA. Vi har varit en ledande SAP-partner i mer än 30 år och vi har den kunskap som krävs för att identifiera vilka lösningar som är bäst för olika företag.

 

Viktigt att komma ihåg

Därför är det fördelaktigt att flytta nu:

  • Produkten har hög mognadsgrad
  • Undvika tidspress
  • Säkerställa stabilitet i det dagliga arbetet

 

Vill du veta mer om SAP S/4HANA?

Är du övertygad om att migrera till SAP S/4HANA idag? Inte än? Vill du få mer information innan beslutet fattas? Oavsett om du vill få mer information om olika scenarion för flytten eller om själva produkten så hittar du mer information på vår produktsida.

Gå till produktsidan

 

Similar posts

Read more
SAP S/4HANA Enterprise Management
Read more
Read more
SAP Trends
Read more
Digitization is causing significant and rapid change in the world of business. How can I ensure I don’t get left behind by more agile competitors?
Read more
SAP Fiori designer handbag comparison
Read more

Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.