Hosting

Application-hosting

Outsourca alla era SAP-lösningar. Specifik maskinvara på itelligence datacentra ger specialanpassade tjänster med högsta säkerhet, pålitlighet och tillgänglighet.

Hosting vid implementering

Vi tillhandahåller projektsystem för nya implementeringar, uppgraderingar, felanalyser och utbildningssystem. Fördelarna är bland annat avsaknad av omkostnader för hårdvara, inget behov för SAP-kunskap, inga krav på infrastruktur, samt snabb leverering.

Remote hosting

Vi tar över samtliga administrationsuppgifter för SAP Basis och Database Administration. Remote hosting reducerar de administrativa kostnaderna och ger er support dygnet runt.

Cloud service

SAP HANA Enterprise Cloud är kostnadseffektiv “on-demand” och flexibel. Ni betalar endast för det ni har behov av. Vi kan även leverera SAP HANA som databas för lösningar som inte är baserade på SAP.

Hosting partner

Våra tjänster inkluderar: dimensionering, uppgraderingsrådgivning, migreringsrådgivning, Early Watch Service och Remote Upgrade Service.

Technology services

Hostingtjänst för SAP HANA och SAP Sybase ASE-databaser


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.