Dra nytta av nya möjligheter

Dra nytta av möjligheter

I vår snabbt föränderliga värld är IT centralt för att få ut det mesta möjliga av varenda affärsmöjlighet. IT har nyckeln till nya marknader, nya kunder och nya affärsmodeller.

Utveckla nya kanaler

Vi skräddarsyr affärssystem för att hjälpa er att utnyttja nya kanaler. I en värld där allt har konstant tillgänglighet förväntar sig kunder höga servicenivåer där de gör sina inköp – online, via mobil och på sociala medier. Vår 25 år långa erfarenhet och vår SAP-know-how hjälper er att uppfylla kundernas behov – på det sätt de vill få dem uppfyllda. Detta flerkanalssynsätt ser till att kunderna kan göra sina transaktioner överallt och när som helst. Idag är detta en av nycklarna när det gäller att bygga lojalitet.

 

 

Var flexibel och nå marknaden snabbare

Genom att investera i IT kan ni få en mer flexibel verksamhet. Då kan ni snabbare uppfylla kundernas behov och vara flexibla nog för att hinna fånga upp nya möjligheter. På itelligence ser vi till att er IT verkligen ger stöd för era verksamhetsmål så att det blir enklare att uppnå den flexibilitet som krävs. Det är här vår expertis som global IT-leverantör är avgörande för att ni ska kunna utnyttja optimal snabbhet, flexibilitet och skalbarhet av er SAP-lösning.

 

 

Bered väg för innovation

Vi har varit rådgivare till företag i 25 år gällande kraften i tekniska lösningar. I framtiden kommer framgång att bero på er förmåga att uppfinna och samverka. Utifrån vår erfarenhet har ett företag som är mer öppet för samverkan också större möjligheter att förbättra sina produkter och sina arbetssätt. Det bästa sättet att hålla sig konkurrenskraftig är genom att hela tiden utveckla nya och befintliga produkter. Ni kan motivera personalen med en BYOD mobil strategi så att de kan vara mer produktiva, samt lättare dela med sig av kunskap och anpassa sig till förändringar.

Höj konkurrenskraften

När ni vet vad som skiljer er från konkurrenterna blir det lättare att ifrågasätta hur ni sköter er egen verksamhet. Hur hjälper IT era försäljningsteam? Skulle ni kunna komma närmare kunderna? Är det möjligt att öka den ekonomiska kontrollen och driva verksamheten mer effektivt? Vårt SAP-know-how hjälper er att genomlysa verksamheten och analysera era processer. Ni kan förenkla planering, budgetering och prognosarbete och till och med förutsäga trender med kraftfulla analysverktyg som SAP HANA. Så när ni är klara att ge er i kast med nya marknader kan ni underbygga framgången med hjälp av rätt SAP-lösning.

 


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.