Expandera till nya marknader

Era konkurrenter finns inte längre i grannstaden. På den globala markanden är det produktinnovationer som gör att er verksamhet växer och frodas. Därför skräddarsyr vi SAP-lösningar för era framtida mål.

Expandera till nya marknader

Konkurrenterna finns inte längre i grannstaden. På den globala markanden är det produktinnovation som gör att er verksamhet växer och frodas. Och därför skräddarsyr vi SAP-lösningar för era framtida mål.

Förenkla IT för att möta regleringar

När ni expanderar internationellt kommer ni att behöva uppfylla fler lokala regleringar. Samtidigt kommer antalet leverantörsrelationer att öka flera gånger om. Vår SAP-know-how kan göra det enklare och mindre kostsamt att efterleva regleringarna. Vi kan skräddarsy våra tjänster för applikationshantering och outsourcing utifrån era behov. Det innebär att leveransen av IT-tjänster blir mer strömlinjeformad i olika länder, regioner och kontinenter. På så sätt kan ni reducera tid och kostnad för IT-hantering medan ni samtidigt ökar kontrollen gällande risker och efterlevnad.

Konkurrera globalt

När ni expanderar internationellt ser vår SAP-expertis till att era IT-lösningar kan skalas upp för att möta tillväxt. Vi hjälper er driva verksamheten på nya marknader genom att säkerställa att era affärsprocesser uppfyller lokala lagar och efterlevnadsregleringar. Som en del av er globala strategi kan ni utnyttja Business Analytics-lösningar som fungerar tvärs över flera olika system. Således kan ni lita på att ledningsinformationen har en hög grad av dataintegration.

Generera intäkt på nya marknader

Marknaderna är mer internationella än någonsin. Om ni redan konkurrerar utanför ert lands gränser är det dags för en molnbaserad lösning. Vi kan hjälpa er integrera hela ert företag – ekonomi, personal, försäljning, inköp, kundservice och leveranskedja. Med våra tjänster för applikationshantering och värdskap kan ni förenkla er IT-hantering när ni expanderar över nya marknadsgränser.

Nå marknaden snabbare

Ju mer följsam er verksamhet är, desto kortare tid kommer det att ta för nya produkter att nå ut på marknaden. Snabbhet och samverkan är grundläggande för att överleva på dagens hektiska globala marknad. Vår SAP-know-how förbättrar er följsamhet och effektivitet. Med rätt IT – på plats, on-demand i molnet eller som en fullständig service – kan ni komma närmare era kunder och agera snabbare på möjligheter.

Välkomna e-handel

I vår globala ekonomi finns det mängder av nya möjligheter utanför det egna landets gränser. Med digital e-handel kan ni komma i kontakt med kunder som aldrig förr. Virtuella marknader gör också att en stor mängd transaktioner blir möjliga även om man verkar i ett enda land eller har begränsade resurser. Vi kan hjälpa er att bygga upp rätt e-handelsplattform så att ni kan ta del av de nya marknaderna.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.