Få ut mer av er data

Få ut mer av er data

Utnyttja vår SAP-know-how och kunnande inom affärsanalys, företagsinformation och ekonomisk planering. Ni kommer att upptäcka hittills gömda insikter och det verkliga värdet av verksamhetens data.

Få insikt genom data

Vår expertis inom SAP-lösningar vid dataintegration hjälper er att förstå data från många olika källor – strukturerade som ostrukturerade. Förutom förbättrad åtkomst och datakvalitet gör SAP-lösningarna det enklare att flytta, omvandla och extrahera insikt från data. Ni kan analysera komplex, blandad information och “big data” mycket snabbare. Kraften i SAP HANA gör det möjligt för i stort sett alla företag att revolutionera tillvägagångssättet att interagera med kunder, anställda, leverantörer och partners.

Få tillgång till det dolda värdet i data

Det finns trender, möjligheter och till och med osynliga risker dolda i data. Med SAP-applikationer kan vi hjälpa er att få tillgång till det hela. Ni kan lära er mer om hur era kunder beter sig och deras realtidsbehov, och ni kan hjälpa era team att bli bättre på att fatta beslut. Med detaljerade insikter kan ni agera ögonblickligen och leverera värde omedelbart till era kunder, vilket i sin tur kan öppna upp nya möjligheter. Oberoende av hur mycket data som finns kan ni behålla kontrollen med hjälp utav SAP-lösningar.

Förbättra prediktiva analyser

När ni vet vad som driver trender kan ni förbereda verksamheten. SAPs analysverktyg visar vad som har hänt tidigare så att ni kan förutsäga vad som kan hända i framtiden. Genom att vara förberedd för förändringar kan ni fatta väl underbyggda beslut. Ni får på så sätt bättre precision när ni riktar er till kunder med era produkter och tjänster,  samt reducerar riskerna. Dessutom är våra verktyg för prediktiva analyser byggda för att fungera i er befintliga datamiljö.

Förbättrad datasäkerhet

Genom att säkra er data beskyddar ni även era intäkter och ert anseende. Med SAP-applikationer kan ni vara mer proaktiva när ni säkrar era immateriella rättigheter, tillgångar, anställda, partners och kunder. Det ger ro i själen att veta att våra tjänster för applikationshantering och hosting har den allra högsta säkerhetsnivån. När vi utför underhåll av er SAP-lösning uppdaterar vi alltid säkerheten för att möta de senaste hoten.

Beslutsfattande i realtid

Med rätt verktyg kan stora mängder av data förvandlas till en guldgruva. Rätt verktyg och applikationer för företagsinformation gör det möjligt att sammanställa och analysera data i realtid. Resultatet innebär att era operationella och strategiska beslut kan baseras på fakta och insikter, och att ni undviker dyrbara förseningar. SAP-lösningen kan enkelt anpassas i takt med att ni växer. När era behov förändras kan ni integrera människor, information och processer. Tillsammans med SAP HANA kan ni bearbeta stora volymer av transaktions- och driftsdata från många olika källor på mycket kort tid.

Enklare åtkomst av information

Förtroende för ert system, er mobilitet och programinfrastruktur är en solid grund för ökad samverkan. När ni utvidgar åtkomsten till information ger SAP-lösningarna er säkerhet med funktioner som autentiseringsdelegering och inloggningsskydd. Dessa rutiner stänger säkerhetsluckor bland användare, system och applikationer så att samverkan med era kunder och medarbetare blir enklare – utan att ni behöver kompromissa med säkerheten.

Högre datakvalitet

I dagens datadrivna värld samlar vi på oss allt mer data. Information kommer från ett ständigt ökande antal källor, vilket gör det svårare att säkerställa datalikformighet. Med vår it.master data simplified-lösning kan ni sammanställa, harmonisera och centralt administrera er data. Dessutom gör SAP NetWeaver det möjligt att integrera SAP- och icke-SAP-system för att skapa en korrekt bild av kunder, produkter, leverantörer och personal. Detta hjälper er att förbättra effektiviteten i affärsprocesser och beslutsfattande.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.