Driv verksamheten effektivare

Driv verksamheten effektivare

Marknader, trender och kunder förändras hela tiden. Om er verksamhet vill få ut mer av mindre kan vi forma SAP-lösningar, -tjänster och tekniska lösningar efter era behov. Vi kallar det helt enkelt för SAP-know-how.

Synlighet av åtgärder och resultat

Vår analysexpertis står i en klass för sig. Vi skräddarsyr SAP-lösningar så att ni får en djupare inblick i hur er verksamhet fungerar. Med en driftsöversiktspanel kan ni följa vad som händer dagligen – ner på minutnivå. Denna tydlighet och synlighet hjälper er att budgetera, uppfylla era viktiga prestandaindikatorer (key performance indicators, KPI) och att nå era mål. Dessutom kan ni tydligt visa att ni är på väg i rätt riktning.

Hög kvalitet på produkter och tjänster

Programvara för affärsstyrning förbättrar processerna, ökar kontrollen och garanterar stabil kvalitet. Som SAP Global Partner kan vi erbjuda specialistlösningar som är skräddarsydda för kvalitetskontroll inom specifika branscher och länder. Vi hjälper er att få ut mer av er lösning med rätt mix av analys- och mobilitetsteknik – på plats, hostat i cloud eller hanterat av oss.

Hantera lagerstatus och reducera spill

Att minska spill är en prioritet för grossistled, handel, konsumentvarubranschen och tillverkningsindustri. För många verksamheter innebär det att de kan fungera mer effektivt genom att optimera sina lagernivåer. Det behövs en stabil och mycket tillgänglig plattform för att kunna granska och analysera lagerstatus när som helst. Som följd kan man undvika spill (speciellt färskvaror), brist eller överbeställning,  vilket ökar kontrollen över ert kassaflöde.

 

Eliminera manuella processer

Begränsad åtkomst till de olika system som stödjer er verksamhet kan leda till manuella kringgåenden – via e-post, telefonsamtal och kalkylblad. På grund av detta arbetar ni med delmängder av data som inte riktigt stämmer överens i alla system. Med SAP-program för ledningshantering kan ni anpassa, integrera och automatisera era processer för att minska risker, osäkerheter och kostnader.

Automatisering av uppgifter

Under tillväxt uppstår ett ökat behov av att sammanföra redovisning, kundservice och leverantörskedja. Dessutom kräver expansionen mindre arbetsintensiva processer och system som uppfyller regleringar på olika platser. Vårt kunnande om SAP-lösningar för automatisering av processer kan reducera tid och kostnader för repetitiva och tidskrävande uppgifter. Ni kan dessutom förbättra er ekonomiska precision och kvaliteten på kundservice och produktivitet.

Integrera processer och produktion

En komplex miljö med fristående IT-system gör det svårare att anpassa processer och produktion. Därför har vi arbetat med maskinspecialister och komponenttillverkare för att öka synligheten i “make-to-stock”-, “make-to-order”- och “engineering-to-order”-miljöer. Det kan i sin tur kan korta ledtider, integrera ”verkstadsgolvet” och optimera materialflödet. Standardiserade produktionsprocesser gör det också enklare att reagera flexibelt på kundernas efterfrågan. Alla delarna i produktlivscykeln vinner på detta – från idé till utveckling, planering, inköp, produktion och kundservice.

Reagera på kundtrender

Vill ni veta vad era kunder tycker och tänker? SAP CRM, den senaste programvaran för hantering av kundrelationer, ger er djupare insikt. I kombination med SAP HANA in-memory databearbetning blir analyser som tidigare tog veckor klara på bara några minuter. Med SAP 360 Customer får ni översikt i realtid som omgående kan förbättra effektiviteten i försäljning, service och marknadsföring. Det hjälper även till att förutsäga och reagera på kundtrender med bättre precision.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.