Förenklad ekonomistyrning

Förenklad ekonomistyrning

Med vår heltäckande SAP-portfölj kan ni få insyn i och kontroll över era ekonomiska processer. Bättre insikt hjälper er fatta bättre affärsbeslut, vilket i sin tur ökar era vinster och er effektivitet.

Standardisera redovisningsprocesser

Verksamhetens bokslut kan gå snabbare med en SAP-lösning som är designad för att förenkla och standardisera processer för era redovisnings- och revisionsfunktioner. Automatisering av uppgifter som postinmatning och leverantörsbetalningar kommer att öka er effektivitet. Ni får även bättre kontroll när ni hanterar kassaflödet effektivare, följer upp fasta tillgångar och övervakar budgetar. Ni sparar tid på analyser, planering och revision och ni kan utarbeta rapporter baserade på ekonomisk data i realtid från en enda källa.

Precisare forecasting

I en snabbt föränderlig värld är snabb och faktabaserad kunskap en nödvändighet. Exakta prognoser kan stärka relationerna med kunder, anställda, investerare och partners. Med rätt SAP-lösning och expertis i ekonomisystem kan ni rita upp “what if”-scenarier och se vad de leder till. Exempelvis har SAP BCP för planläggning och konsolidering avancerad variansrapportering så att ni kan anlysera och jämföra er forecasting med faktiska resultat. Med pålitlig ekonomisk data till hands är det enklare att fatta beslut som hjälper er nå era verksamhetsmål.

Transparens inom ekonomihanteringen

Transparent ekonomisk hantering är nödvändigt för att driva er verksamhet effektivt. Detta säkerställer att alla team förstår och har resurser att möta prestationsmål. När ni behöver övervaka, rapportera och presentera nyckeltal gör våra lösningar det enklare och snabbare att förbereda ekonomiska rapporter. På itelligence kombinerar vi strategiskt tänkande med SAP-know-how och branschexpertis. På så sätt kan ni få djupare inblick i er ekonomiska status och spara tid och pengar på hanteringen.

Information i realtid

Vår ökande realtidsvärld skapar förväntningar. Som konsumenter förväntar vi oss aktuella nyheter, priser och erbjudanden inom räckhåll. För företag innebär detta åtkomst av data när den behövs, vilket är en stor förändring som inte stöds av alla informationssystem. Vår SAP-know-how och expertis när det gäller lösningar kan hjälpa er att se driftsprestanda i realtid. Förutom bättre synlighet och ledningskontroll hjälper det er att bygga upp förtroende bland kunder, investerare och partners.

Förstärkt inköpsprocess

SAP-lösningar kan accelerera en inköpsprocess. Från automatisering av uppgifter till länkning av inköpsdokument för revisionsändamål och hantering av flera olika valutor – spänner vår expertis över ett brett utbud av internationella projekt. I slutändan kan vi hjälpa er och era anställda att frigöra mer tid för att skapa värde för ert företag. Större insikt i hur pengarna spenderas ökar er förhandlingskraft gentemot era leverantörer och gör att ni kan hantera dem mer strategiskt, ta kontroll över lager och förenkla inköp i hela verksamheten.

 

 

Förbättrat kassaflöde

Kassaflöde är en balansgång för företag i alla storlekar. Med programvara för affärsstyrning från SAP kan ni väsentligt korta er “order-to-cash”-process. Inte nog med att ni kan öka transparensen i inköpsprocessen, med vår erfarenhet av kassaflödeshantering inom olika branscher kan ni även få ett mer proaktivt synsätt. Exempelvis kan man bygga in aviseringar från inbäddade kontroller och uppnå hantering i realtid när delar av en process fungerar mindre optimalt.

Automatisera invoice-to-pay-processer

När man automatiserar en ekonomisk process bör målet vara att öka produktiviteten utan att ge avkall på precision. Med vår SAP-know-how kan ni göra hela faktureringscykeln snabbare med effektiviserade “invoice-to-pay”-processer som eliminerar manuella uppgifter och reducerar antal fel. Således kommer inte bara kassaflödet att förbättras, utan ni får även bättre intern kontroll gällande fakturamottagande, bearbetning och arkivering. Strömlinjeformade standardiserade betalningar gör det mycket enklare att efterleva regler och regleringar som varierar mellan olika länder.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.