Arbeta produktivt var som helst

Arbeta produktivt var som helst

SAP-lösningar hjälper hela verksamheten att fungera mer flexibelt. Med SAP:s heltäckande, molnbaserade databearbetnings-portfölj kan ni öka följsamheten i verksamheten.

Utnyttja cloud och mobil teknik

I dag är det fler smarttelefoner och surfplattor än stationära datorer som är anslutna till internet och med fler mobila enheter på arbetsplatsen ökar produktiviteten. En relaterad trend är hur cloud hjälper företag att förbättra sin flexibilitet, förändra kundservice och kontrollera kostnader. Mobilt arbete och databearbetning i cloudet är här för att stanna, vilket gör att ni behöver en partner som förstår denna miljö. Som SAP Global Partner Cloud Services kan vi erbjuda särklassig know-how gällande SAP-innovationer för cloud och mobilitet. Detta gör det möjligt för er att dra nytta av moderna, säkra, skalbara och flexibla lösningar.

 

 

Arbeta var som helst på vilken enhet som helst

Mobilitet är ett centralt begrepp i en värld som ständigt är uppkopplad och där gränserna mellan arbetet och övriga livet är näst intill utsuddade. Av denna anledning måste er strategi välkomna mobilt arbete och ge er personal de verktyg och den information de behöver för att kunna arbeta från vilken plats som helst. Vi kan hjälpa er att hitta rätt mobila SAP-lösningar som passar era behov och hjälper er att omvärdera ert arbetssätt. Med den processutveckling som mobilitet gör möjlig kommer ni snabbt att få avkastning på er investering.

Arbeta effektivt med partners

SAP-innovationerna inkluderar både mobil- och molnteknologier samt in-memory databerarbetning. Tillsammans ger de er mer flexibilitet än någonsin när det gäller hur ni väljer att driva er verksamhet. Det gäller i synnerhet IT-hantering – ni kan välja tjänsteleverans on-demand på plats, eller att en tredje part tillhandahåller outsourcing och applikationshantering. Genom att standardisera era processer kan ni få ut det mesta möjliga av era affärsrelationer. På så sätt kan ni arbeta på ett integrerat, sammankopplat och effektivt sätt – var er verksamhet än tar er i framtiden.

Personalplanering

Människorna i verksamheten är er största tillgång. Därför har SAP utvecklat en svit med program och verktyg för personalplanering och analys. De är designade för att hjälpa er att rekrytera, behålla och utveckla den bästa kompetensen. De hjälper er även att tilldela rätt personer till rätt projekt, baserat på kunnande och tillgänglighet. Ni kan övervaka förloppet i realtid för att säkerställa att era beslutsfattare har all information de behöver. Med hjälp av vår SAP-know-how kan ni få en total överblick över era personaltillgångar.

Samverka var som helst, när som helst

Att förbättra företagssamverkan och innovation är en väl beprövad strategi för toppresterande verksamheter. I stigande grad bidrar de också väsentligt till er överlevnad i en snabbt föränderlig miljö. Varje möjlighet är ett prov på er reaktionstid och på er förmåga att mobilisera er personal effektivt. SAP-lösningar gör det enklare för era anställda att samverka med era kunder. Moderna hjälpmedel för samverkan hjälper er att uppnå verksamhetsmålen även om era team är splittrade över olika länder och tidzoner.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.