Salling Group (former Dansk Supermarked)

Vi har haft en tæt dialog med itelligence hele forløbet igennem, og der er ingen tvivl om, at vores løsning er resultatet af samarbejde og teamånd, hvor begge parter har bygget koncept, viden og kompetence op undervejs for at finde og fastlægge den optimale fremgangsmåde.

Lars Jeppesen, Projektleder, Dansk Supermarked.
  • Navn: Dansk Supermarked
  • Industri: Trade & Wholesale
  • Produkter: Fødevarer
  • Virksomhedsstørrelse: ca 43.000 medarbejdere
  • Lokation: Aarhus, Danmark
  • Datterselskaber: Mere end 13.000 forretninger i fem lande

Benefits and Challenges

Udfordringer

  • Ekspansion var – og er fortsat – en væsentlig konkurrenceparameter, og Dansk Supermarked ville gerne udvide til udlandet. Det eksisterende retail- og mainframesystem var imidlertid kun lavet til at køre på det danske marked, og selvom der var indbygget en masse kompenserende kode i systemet, blev det i 2005 internt besluttet, at vejen ikke længere var farbar for den egenudviklede platform.
  • Softwaremarkedet oprustede på retailsiden med op imod 1.000 udviklere tilknyttet, som udelukkende arbejdede på at udforme fremtidssikrede løsninger, og 70-100 mand, i den interne afdeling, ville Dansk Supermarked aldrig kunne matche dem.

Løsninger

  • Valget faldt på extended Warehouse Management som logistikløsning. I første omgang valgte Dansk Supermarked en implementering af finansmodulet i oktober 2005. I sommeren 2007 fulgte beslutningen om – også på alle øvrige funktionsområder – at satse på SAP, hvorefter det første retailprojekt startede i foråret 2008
  • eWM-løsningen kunne nemt tilpasses detailsektoren, og Dansk Supermarked fik den indgang til øget effektivitet, skalerbarhed, fleksibilitet og intergration, som de gik efter.

Om projektet

“Det er lykkedes både flot og godt at komme igennem projektet, og vi er gået i luften inden for aftalt økonomisk ramme, tidsplan og scope. Selvfølgelig har der været udfordringer undervejs, men et stærkt samarbejde og en kæmpe entusiasme fra hele projektteamets side har ført os i mål. Ingen – hverken hos os selv eller hos itelligence – har på noget tidspunkt skelet til klokken, målene eller samarbejdet. Alt har simpelthen bare fungeret”.

Dansk Supermarkeds projektleder Lars Jeppesen er ikke karrig med roserne, når han fortæller om implementeringen af extended Warehouse Management (eWM) og samarbejdet med SAP huset itelligence. Samtidig er han heller ikke bleg for at nævne, at det har været et forløb kendetegnet af en meget tæt dialog, hvor begge parter har bygget både koncept, viden og kompetencer om platformen op undervejs.

Valg af SAP som standardsystem

Dansk Supermarked tog udfordringen om at mestre en sådan transformation op i 2008. En mangeårig udvikling i den globale detailsektor fordrede en systemudvikling. Og dertil kom, at detailkoncernen gik målrettet efter ekspansion og nye markeder.

“Allerede i 2003 stod vi overfor et strategisk valg om, hvorvidt vi skulle videreføre udviklingen af vores egenudviklede platform. Den krævede en kærlig hånd – ikke ud fra en betragtning om stabilitet, performance og funktionalitet, for den var faktisk bedre end de standardsystemer, der var tilgængelige på markedet på daværende tidspunkt – men fordi den ikke længere kunne understøtte vores videre strategiske fokus”, supplerer ERP programchef Kurt Roland Andreassen.

“Ekspansion var – og er fortsat – en væsentlig konkurrenceparameter, og vi vil gerne udvide til udlandet. Vores retail- og mainframesystem var imidlertid kun lavet til at køre på det danske marked, og selvom der var indbygget en masse kompenserende kode i systemet, var vi – efter moden overvejelse – i 2005 så langt, at vi internt kunne beslutte, at vejen ikke længere var farbar for vores egenudviklede platform. Vi kunne se, at softwaremarkedet oprustede på retailsiden med op imod 1.000 udviklere tilknyttet, som udelukkende arbejdede på at udforme fremtidssikrede løsninger, og med de 70-100 mand, vi havde i vores interne afdeling, ville vi aldrig kunne matche dem. Det er muligt, at vi i udgangspunktet var foran, men med den hastighed, de ville kunne bygge en platform op, ville de relativt hurtigt indhente og overhale os. Vi ville ganske enkelt ikke på sigt være i stand til at holde den fornødne kadence”, forklarer Kurt Roland Andreassen beslutningen om at overgå til en standardplatform.

Valg af extended Warehouse Management som logistikløsning

“Vores valg faldt på SAP, og selvom vi i første omgang valgte udelukkende at binde an med en implementering af finansmodulet i oktober 2005, fulgte beslutningen i sommeren 2007 om – også på alle øvrige funktionsområder – at satse på SAP, hvorefter vores første retailprojekt startede i foråret 2008”, lyder kronologien fra ERP programchefen om det igangværende eWMprojekt med itelligence.

“Vi valgte at starte implementeringen af vores nye logistik- og lagerhåndteringssystem, fordi vi f.eks. kunne se, at der ville være kæmpe fordele forbundet med at få systemunderstøttet en del af bl.a. Nettos mindre lagre. Vi undersøgte først standardudgaven af SAPs warehouse management løsning, men fordi mulighederne for effektivisering af selve lagerhåndteringen virkede langt stærkere og mere fleksibel i eWM-produktet, endte vi med at gå den vej”.

Dansk Supermarkeds eWM-projekt startede formelt i september 2008 med besked om at være klar til udrulning året efter – en deadline, der blev overholdt: ”Vi har haft en tæt dialog med itelligence hele forløbet igennem, og der er ingen tvivl om, at vores løsning er resultatet af samarbejde og teamånd, hvor begge parter har bygget koncept, viden og kompetence op undervejs for at finde og fastlægge den optimale fremgangsmåde”, siger Lars Jeppesen.

Fleksibilitet og mulighed for at vokse

“itelligence formåede fra starten af projektet at indgå som en naturlig del af teamet og har været en ligeværdig partner fra dag ét. De har fungeret som konsulenter og sparringspartnere fra udfærdigelse af kravspecifikationen, til vi kom ud på lagrene, så de har mestret hele paletten – fra den teoretiske og tekniske del til den praktiske og pragmatiske. Selv i dag, hvor projektet er afsluttet, hersker der stadig stor fleksibilitet og ansvarsfølelse fra deres side, så vi har været tilfredse med vores valg af samarbejdspartner”.

”Den samme tilfredshed viser sig efterhånden også med den implementerede eWM-løsning rundt omkring på vores lagre. Vi har allerede set effekten af f.eks. ’pick by voice’ på tre af vores lagre i Tyskland og England, hvor alle plukkere nu benytter headsets, og også i Polen og Danmark er logistikfunktionen undergået en omfattende forandring gennem eWM-projektet. Udarbejdelsen af en template har givet os en skalerbar platform, vi kan vokse med, og som faciliterer og accelererer vores ekspansionsplaner, fordi vi nu har modellen på plads til at udvide til nye markeder og nye distributionscentre”. Samtidig kunne eWM-løsningen nemt tilpasses detailsektoren, og med en samarbejdspartner som itelligence, der besidder omfattende logistikkompetencer og kender vores forretningsprocesser, har vi fået den indgang til øget effektivitet, skalerbarhed, fleksibilitet og integration, som vi gik efter. Jeg har svært ved at se, at det kan gøres mere effektivt. Vi tror på systemet”, slutter projektleder Lars Jeppesen, Dansk Supermarked.

Den gennemgribende integration mellem Dansk Supermarkeds systemer bliver en realitet med en kommende retailsystemudrulning i Sverige i januar 2011, hvor hele mainframeløsningen forventes at lukke ned med udgangen af 2013.


Contact
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.