Consulting

Vid er sida hela vägen

Ni kan tryggt luta er mot vår bakgrund som rådgivare, vilken är byggd på 25 års SAP-know-how. Med oss får ni en IT-partner som har kunskap om SAP-lösningar in i minsta detalj – och som förstår er bransch. Tack vare denna kunskap kan vi anpassa er SAP-lösning utifrån era mål. Från strategiformulering till driftsättning ser vi till att vartenda skede går att genomlysa och vi kan dessutom utbilda er personal. När ni väl är i gång kan vi underhålla er SAP-lösning så att den alltid presterar på topp. Vi fortsätter stödja er när era IT-behov utvecklas och huruvida ni sedan växer eller omstrukturerar, uppgraderar eller migrerar, så är er IT alltid i fas.

Framgång på lokala och globala marknader

Internationella projekt kräver internationell erfarenhet – och en IT-partner med global, regional och lokal konsultexpertis inom SAP-lösningar. Ni har tillgång till alla våra tjänster och support där det behövs och när det behövs. Vårt breda kunnande hjälper er att hålla era mål i fokus och det projektteam som hjälper er  har ett 100-procentigt engagemang när det gäller att hålla er på rätt spår. Som betrodd partner kan ni lita på vårt SAP-know-how som hjälp för att rulla ut ert projekt – även över gränser med olika lagar, språk och kulturer.

Implementera med självförtroende

Alla projekt inleds med en plan byggd utifrån era mål. Det säkerställer att vi kan implementera i tid och inom budget. Våra metoder, som förfinats under 25 år, minskar riskerna och maximerar värdet av er SAP-investering. Vi verifierar förloppet med regelbundna kvalitetskontroller och håller er informerade med prototyper. Vi använder även SAP Solution Manager – ett väl beprövat verktyg som hjälper oss samverka från början till slut. Våra SAP- och branschexperter arbetar alltid nära varandra – och er – som ett konsultteam. Kunskapsöverföringen där vi “utbildar utbildaren” är nödvändig för att projekten ska lyckas.

Processoptimering

För processoptimering krävs de rätta experterna. Även om vi kan er bransch börjar vi alltid med ett öppet sinne. Vi försöker aldrig forcera in tekniska lösningar i processerna, utan undersöker istället era processer in i minsta detalj. Endast på detta vis kan vi hjälpa er att välja det rätta SAP-systemet. Vi kan även hjälpa er att reducera kostnader, öppna åtkomsten till data och att snabbare anpassa er till marknadsförändringar. Vår SAP-know-how och vårt branschkunnande säkerställer att er IT stödjer era nya processer. På så sätt får ni bättre kontroll och reducerar antal fel genom automatiserade arbetsmetoder. Det gör det enklare att mäta avkastning på investeringar, tidsbesparingar och förbättringar gällande kundservice, produktivitet och kvalitet.


Kontakt
Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss