Kľúčové čísla

horizontal-line

MEUR Jan. 1-Jun.30, 2016 Jan. 1-Jun. 30, 2015 Apr. 1- Jun. 30, 2016 Apr. 1- Jun. 30, 2015
Celkový obrat 357.7 322.8 179.9 162.4
Obraty podľa oblastí
Konzulting 158.5 144.9 80.0 74.0
Licencie 28.3 22.8 14.8 10.5
Aplikačný menežment 52.1 35.3 25.6 17.4
Outsourcing & Služby 117.1 119.2 58.8 60.3
Iné 1.7 0.6 0.7 0.2
Obraty podľa segmentu
DACH (Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko) 159.8 151.8 81.2 76.4
Západná Európa 84.4 67.9 42.3 33.9
Východná Európa 38.6 31.9 18.1 16.6
USA 66.7 64.1 33.8 31.8
Ázia 6.0 5.0 3.1 2.7
Iné 2.2 2.1 1.4 1.0
EBIT v MEUR 8.1 11.4 4.2 6.4
EBIT marža 2.3% 3.5% 2.3% 4.0%
EBITA v MEUR 11.6 14.6 6.0 8.1
EBITA marža 3.2% 4.5% 3.3% 5.0%
EBITDA v MEUR 22.1 24.4 11.3 12.9
EBITDA marža 6.2% 7.6% 6.3% 7.9%
Zisky IFRS 3.4 6.3 2.4 4.2
Zisky na akciu 0.08 0.16 0.06 0.11
Počet zamestnancov k 31. Decembru 5,001 4,450

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200

 

Sledujte nás: