Kľúčové čísla

Kľúčové čísla

horizontal-line

MEUR
Celkový obrat
Obraty podľa oblastí
Konzulting
Licencie
Aplikačný menežment
Outsourcing & Služby
Iné
Obraty podľa segmentu
DACH (Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko)
Západná Európa
Východná Európa
USA
Ázia
Iné
EBIT v MEUR
EBIT marža
EBITA v MEUR
EBITA marža
EBITDA v MEUR
EBITDA marža
Zisky IFRS
Zisky na akciu
Návrat do predaja
Bilančná suma v M€
Rovnosť v M€
Pomer základného imania
Investície do M€
Počet zamestnancov k 31. Decembru
2016 2015 2014 2013
777.9 696.2 556.8 457.1
331.4 310.1 246.6 214.9
79.0 69.4 56.9 56.9
6.5 2.7 0.0 0.0
360.2 310.6 252.4 184.8
0.8 3.4 0.9 0.5
364.6 321.2 255.0 192.9
177.6 154.8 120.2 104.7
83.3 74.6 63.1 48.1
135.7 130.8 107.0 100.5
12.5 10.7 7.0 7.1
4.2 4.1 4.5 3.8
34.9 36.0 22.8 22.2
4.5% 5.2% 4.1% 4.9%
42.2 42.9 27.2 26.2
5.4% 6.2% 4.9% 5.7%
64.0 62.5 43.3 38.0
8.2% 9.0% 7.8% 8.3%
18.2 21.1 6.7 16.2
0.56 0.63 0.11 0.48
2.3% 3.0% 1.2% 3.5%
544.7 459.3 397.2 333.2
165.8 155.0 132.9 121.8
30.4% 33.7% 33.5% 36.6%
54.1 37.9 58.3 25.7
5,677 4,702 4,140 3,078

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.