Kľúčové čísla

horizontal-line

MEUR 2015 2014 2013 2012 2011
Celkový obrat 696.2 556.8 457.1 407.1 342.4
Obraty podľa oblastí
Konzulting 310.1 246.6 214.9 211.5 190.9
Licencie 69.4 56.9 56.9 38.3 37.5
Aplikačný menežment 71.9 66.3 49.1 40.4 23.3
Outsourcing & Služby 241,4 186.1 135.7 116.3 89.8
Iné 3.4 0.9 0.5 0.6 0.9
Obraty podľa segmentu
DACH (Nemecko/Rakúsko/Švajčiarsko) 321.2 255.0 192.9 185.0 163.6
Západná Európa 154.8 120.2 104.7 86.7 66.6
Východná Európa 74.6 63.1 48.1 32.0 22.1
USA 130.8 107.0 100.5 92.6 82.0
Ázia 10.7 7.0 7.1 7.0 4.1
Iné 4.1 4.5 3.8 3.8 4.0
EBIT v MEUR 36.0 22.8 22.2 19.2 20.4
EBIT marža 5.2% 4.1% 4.9% 4.7% 6.0%
EBITA v MEUR 42.9 27.2 26.2 21.4 22.5
EBITA marža 6.2% 4.9% 5.7% 5.2% 6.6%
EBITDA v MEUR 62.5 43.3 38.0 31.4 30.4
EBITDA marža 9.0% 7.8% 8.3% 7.7% 8.9%
Zisky IFRS 21.1 6.7 16.2 13.7 12.8
Zisky na akciu 0.63 0.11 0.48 0.44 0.46
Návrat do predaja 3.0% 1.2% 3.5% 3.4% 3.7%
Bilančná suma v M€ 459.3 397.2 333.2 306.8 254.3
Rovnosť v M€ 155.0 132.9 121.8 112.0 68.0
Pomer základného imania 33.7% 33.5% 36.6% 36.5% 26.7%
Investície do M€ 37.9 58.3 25.7 43.1 32.5
Počet zamestnancov k 31. Decembru 4,702 4,140 3,078 2,765 2,251

email-me

Kontakt

Katrin Schlegel
Head of Mergers & Acquisitions
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Phone: +49 521 91448-106
Fax: +49 521 91445-200

Sledujte nás: