Dieter Schoon

Executive Vice President Global People

Dieter Schoon vyštudoval psychológiu a pracovné právo na Univerzite Otto-Friedricha v Bambergu. Svoju kariéru začal v roku 1992 v spoločnosti Gemini Consulting, ktorá bola neskôr premenovaná na Cap Gemini Ernst & Young. Pôsobil tu ako poradca pre personálne otázky a organizačné plánovanie.

V roku 2000 sa stal riaditeľom pre personálne otázky a organizačné plánovanie a šéfom marketingu v novovzniknutej spoločnosti Cell Consulting špecializovanej na strategické poradenstvo. V roku 2003 sa presťahoval do Drážďan. Prijal ponuku spoločnosti Advanced Micro Devices (AMD) a v spolupráci s jej najvyšším vedením navrhol plán personálneho a organizačného rozvoja novej továrne na mikročipy Fabrik 36.

V roku 2004 bol vymenovaný na pozíciu Director of Human Resource Management v spoločnosti intelligence AG v Bielefelde. Neskôr sa stal riaditeľom celosvetového personálneho oddelenia spoločnosti itelligence AG a teraz zodpovedá za strategické a prevádzkové aspekty riadenia ľudských zdrojov.

Je ženatý a má šesť detí.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.