Lars Janitz

Executive Vice President Global Managed Services, Head of iGMS GmbH Germany

Lars Janitz sa narodil v Drážďanoch a v rokoch 1988 – 1993 študoval odbor informačných technológií na Technickej univerzite v Chemnitze. Počas štúdií sa aktívne angažoval v niekoľkých projektoch týkajúcich sa paralelných výpočtov pre potreby kozmického priemyslu. Profesionálnu kariéru začal v roku 1993 ako systémový analytik vo firme SRS Dresden, dcéry spoločností Siemens a SAP. Od roku 1996 dohliadal na zriaďovanie sektoru služieb a podpory. Podieľal sa tiež na zriadení niekoľkých centier podpory pre systém SAP v rôznych krajinách.

V roku 2000 sa firma SRS zlúčila s ďalšími dvoma dcérami spoločnosti SAP a vznikla akciová spoločnosť SAP SI AG. Lars Janitz v nej získal pozíciu Head of the Business Area Application Management, v ktorej bol priamo podriadený predstavenstvu. Po integrácii spoločnosti SAP SI AG do spoločnosti SAP AG v roku 2005 sa jeho kompetencie ešte rozšírili a zastával pozíciu Vice President Global Application Management and Operation Consulting v rámci spoločnosti SAP. Okrem toho viedol niekoľko projektov zameraných na interné stratégie vo vzťahu k fúziám a akvizíciám, reorganizácii a transformácii podniku.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.