Stefan Ellerbrake

Executive Vice President, Global Consulting, Head of Western Europe

Stefan Ellerbrake študoval odbor obchodná správa v Osnabrücku a na Univerzite v Limericku. V roku 1994 nastúpil do svojho prvého zamestnania v poradenskej firme Schmidt, Vogel & Partner (tá bola neskôr premenovaná na itelligence). Najprv pracoval ako konzultant a projektový manažér na rôznych projektoch, v roku 1997 bol následne vymenovaný za riaditeľa regionálnej pobočky v Kolíne nad Rýnom. O rok neskôr vo Veľkej Británii založil spoločnosť itelligence Solutions Limited, na čele ktorej stál až do roku 2002.

V roku 2002 prešiel do düsseldorfskej spoločnosti Roland Berger Strategy Consultants. Do roku 2005 pod jej hlavičkou pracoval predovšetkým ako konzultant pre spoločnosti s akciami zaradenými do indexu Dax30 a nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti médií, telekomunikácií a informačných technológií.

Od 1. októbra 2005 je Stefan Ellerbrake členom výkonného výboru pre región západnej Európy.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.