Partnerská spolupráca

Spojili sme sily s tými najlepšími

Prečítajte si, akým spôsobom nám partnerská spolupráca so spoločnosťou SAP a začlenenie do skupiny NTT Data pomáha poskytovať vám individuálne prispôsobené služby a plniť vaše očakávania.

Chceme vám dať 100 % kvalitu, preto spolupracujeme s elitou.

K maximálnemu zúročeniu vašich investícií do riešení SAP prispievajú okrem našich skúseností, znalostí a zodpovedného prístupu k práci aj naše partnerské väzby. Naše partnerstvo so spoločnosťou SAP začalo v roku 1993. A dnes je silnejšie než kedykoľvek predtým. Preto riešeniam spoločnosti SAP rozumieme ako nikto iný. Navyše sme pevnou súčasťou jej budúcnosti. Úzko s ňou spolupracujeme na najnovšej generácii riešení a určovaní smeru ďalšieho vývoja inovácií a technológií.

Z našich vzťahov s globálnymi partnermi profitujete aj vy.

Patríme k popredným globálnym partnerom spoločnosti SAP. Medzi ostatnými však vynikáme tým, že sme zároveň súčasťou skupiny NTT Data, jedného z najväčších poskytovateľov služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií. S nami tak môžete ťažiť aj z výhod, ktoré ponúka sieť NTT Data. Znamená to, že máte k dispozícii obrovskú sieť 7 000 konzultantov a expertov na riešenia SAP. Rovnako môžete využiť hardvér a zariadenia siete skupiny NTT Data, od globálnych údajových centier po celosvetovú káblovú infraštruktúru. Na podporu vašich aktivít môžeme využiť aj zdroje tohto globálneho inovátora. Nech si teda zaumienite čokoľvek, môžeme vám ponúknuť potrebné inovácie, takže svoj cieľ dosiahnete rýchlejšie.

Pokračujeme v tom, v čom sme boli a sme výnimoční

Počas celej histórie našej spoločnosti sme boli v úzkom vzťahu so spoločnosťou IDS Scheer, neskôr Software AG. V tejto spolupráci pokračujeme aj naďalej a sme zároveň exkluzívny partner pre región Slovenska na všetky produkty Software AG.

Spájame sa s výnimočnými s cieľom poskytnúť Vám netušené

Na trhu hľadáme riešenia schopné odlíšiť Vás od vašej konkurencie. Z toho dôvodu sme začali spoluprácu s BellaDati.

BellaDati je agilný analytický a reportovací nástroj, ktorý znovu objavuje spôsob, akým biznis užívatelia pracujú s dátami. Užívateľ vybavený iba webovým prehliadačom alebo mobilným zariadením, môže dáta okamžite vizualizovať do prehľadných reportov a dashboardov.

Dopĺňame naše produktové portfólio o zaujímavé riešenia

Metasonic® Suite predstavuje BPM Suite a Business Software novej generácie umožňujúci modelovanie, optimalizáciu, automatizáciu a meranie výkonnosti procesov.

Hlavnou konkurenčnou výhodou oproti iným produktom je veľmi rýchle a jednoduché vytvorenie reálnej IT aplikácie z procesného modelu iba v 3 krokoch.

Procesný model – Integrácia – Vykonávanie

Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je použitie patentovo chránenej S-BPM (Subject-Oriented Business Process Management) metodológie.

S-BPM metodológia predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým BPMN metodikám. Popis procesov (modelovanie) je orientované na účastníkov procesov (subjekty) a popis komunikácie a väzieb medzi nimi.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.