Seminár SAP Student Lifecycle Management

Education Competence Center can assist higher education institutions with student lifecycle management best practices.
Banská Bystrica
30/03/2017 – 30/03/2017

Dňa 30.3. sa v Banskej Bystrici uskutoční odborná prezentácia k téme SAP Student Lifecycle Management.

Prezentáciu pripravuje naša spoločnosť spolu so SAP Slovensko. Garantom a spoluorganizátorom celej akcie je Ministerstvo školstva SR. Cieľom seminára je informovať členov jednotlivých univerzít na Slovensku o riešeniach a trendoch v oblasti Student Lifecycle Management používaných celosvetovo na univerzitách.

Zároveň bližšie predstavíme vlastné riešenie pod názvom it.education, ktoré pokrýva všetky požiadavky kladené na takýto systém.

Viac informácií o SAP Student Lifecycle Management a it.education na našom webe.

Miesto

Banská Bystrica


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.