Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Naša spoločnosť spolupracuje s podnikmi zo všetkých oblastí automobilového priemyslu. Z našich bohatých skúseností s riešeniami SAP môžete profitovať bez ohľadu na to, či vyrábate automobily alebo dodávate náhradné diely. Podporujeme aj konštruktérov a špecialistov, ktorí navrhujú náhradné diely a zaisťujú údržbu dopravných prostriedkov a strojného vybavenia. Naše dlhoročné skúsenosti v odbore vám umožnia skrátiť cyklus vývoja produktov a urýchliť vývoj inovácií. Okrem toho vám pomôžeme rozvinúť ešte úspešnejšiu spoluprácu s celosvetovou sieťou vašich zákazníkov a dodávateľov.

Zrýchlite inovačný proces

Naše know-how pomáha automobilovým špecialistom reagovať na dopyt po výkonnejších a ekologickejších vozidlách s lacnejšou prevádzkou. Konkurenčný boj je neúprosný a všetci výrobcovia musia neustále zlepšovať jazdné vlastnosti svojich vozidiel a súvisiace služby. Ak teda chcete predčiť očakávania zákazníkov, musíte bezpodmienečne zrýchliť inovačný proces, nech už využívate akúkoľvek zložitú sieť dodávateľov. My vám na tento účel dodáme riešenie SAP presne podľa vašich potrieb. Upevníte si tak pozíciu v konkurenčnom prostredí, zvýšite kvalitu produktov, zrýchlite uvádzanie noviniek na trh a zminimalizovujete riziko neúspechu svojich produktov.

Optimalizujte výrobu

Spolupracujeme s výrobcami dopravných prostriedkov, konštruktérmi a dodávateľmi pre automobilový priemysel zo všetkých kútov sveta. Naši experti na riešenie SAP im pomáhajú realizovať plán presne načasovanej výroby. Integrujeme systémy, ktoré spájajú ľudí, údaje, procesy a nástroje typu CAD. Vďaka riešeniam SAP možno ušetriť čas a obmedziť straty v sériovej výrobe aj pri spracovaní zákaziek na mieru. Lepšiu kontrolu nad logistickým reťazcom získate aj v prípade veľmi zložitých a vzájomne previazaných globálnych výrobných procesov.

Optimalizujte dodávateľský reťazec

Ako globálny partner spoločnosti SAP dokážeme zefektívniť strategické využívanie zdrojov a skvalitniť zásobovanie pre výrobné procesy. Nevyhnutnou podmienkou úspechu je v tomto prípade transparentnosť. Tá je tiež predpokladom správneho fungovania partnerskej spolupráce a efektívnej správy dodávateľských reťazcov. Vďaka dohodám o termínoch a webovým portálom pre elektronickú výmenu údajov (EDI) získate potrebný prehľad a dostatok informácií na rozhodovanie. S pomocou správnych riešení SAP budete môcť automatizovať tok údajov a informácií v rámci siete dodávateľov, konštruktérov a výrobcov. Získate reálnu predstavu o dianí od dodávok vstupných materiálov až po dokončenie produktu. Ušetríte na zásobovaní a budete môcť lepšie kontrolovať svoju pozíciu v reťazci dodávateľov pre automobilový priemysel.

Spolupracujte so zákazníkmi a dodávateľmi

Dodávateľom pomáhame zaistiť plynulý prísun materiálu automobilovým výrobcom. Ako odborníci na riešenia SAP so znalosťou ich odboru im dokážeme uľahčiť správu interných i externých dodávateľských reťazcov. Zavedením riešení a nástrojov SAP, ktoré zlepšujú úroveň spolupráce, výrobcom posilnia dodávateľské reťazce. Vďaka tomu je možné užšie prepojenie činnosti dodávateľov a výrobcov automobilov. A užšia spolupráca znamená vytvorenie dlhodobejších vzťahov strategického partnerstva. Tento model „konštrukčnej spolupráce“ uľahčuje plnenie zákonných požiadaviek rôznych krajín. Automatizácia a štandardizácia procesov navyše prináša zníženie nákladov.

Ponúknite zákazníkom ešte viac

Ako odborníci na riešenie SAP so znalosťou automobilového priemyslu dobre vieme, že musíte neustále reagovať na zvyšujúce sa nároky zákazníkov. Automobilový trh je dnes globalizovaný, konkurencia je veľmi silná a zákazníci požadujú stále lepšie jazdné vlastnosti vozidiel i služieb. Sieť vašich dodávateľov preto musí byť nastavená tak, aby vám umožnila uspokojiť potreby každého zákazníka. Napríklad zaistiť spoľahlivé, flexibilné a vždy stopercentne kvalitné popredajné služby. Skrátiť čas dodania náhradných dielov, automatizovať služby údržby, zrýchliť opravy a zefektívniť správu záručných nárokov. To všetko vám pomôže získať náskok pred konkurentmi a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.