Banking & Telekom

Banking & Telekom

Personalizované riešenia pre oblasť veľkých bankových domov a telekomunikačných spoločností je v modernom svete najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím. Naša spoločnosť sa v tomto sektore etablovala vďaka kvalite poskytovaných služieb, hlbokých znalostí a dlhoročným skúsenostiam – spoľahnite sa aj Vy na naše služby.

Technológie pomáhajú získavať lojalitu zákazníkov

Výrobcom spotrebného tovaru radi poradíme, ako využiť obrovský potenciál riešení SAP na to, aby získali náskok pred konkurenciou. Pomôžeme im vylepšiť riadenie životného cyklu produktov, napríklad rozšírením ponuky potravín a nápojov v obchodoch. A to je len jeden spôsob. Vďaka mobilným technológiám a nástrojom CRM ponúkame možnosti, ako výraznejšie zaujať zákazníkov a prejsť k individuálnejšej forme propagácie produktov. Výrobcovia tak získajú väčšiu lojalitu zákazníkov. A to je osvedčená cesta k lepšej pozícii na trhu.

Riešte bezpečnosť a súlad s predpismi na globálnej úrovni

Aby mohli zákazníci vyskúšať váš produkt, musíte úspešne zvládnuť organizáciu činností globálnej výrobnej a dodávateľskej siete. Takisto potrebujete zaistiť súlad s množstvom predpisov o bezpečnosti potravín platných v rôznych krajinách. A práve v otázke bezpečnosti a udržateľnosti potravín a nápojov vám môžu významne pomôcť naše znalosti systémov SAP a automatizácia procesov. Uľahčia vám zaistenie súladu s predpismi viacerých krajín, navyše vám v súvislosti s ochranou zákazníkov a vlastného dobrého mena pomôžu dosiahnuť úspory z rozsahu. Získate dokonalý prehľad o predaji, prevádzke, dodávateľskom reťazci, finančných transakciách i zásobovaní. Tieto informácie vám pomôžu ešte lepšie koordinovať prácu a zmierniť riziká vo všetkých vašich činnostiach.

Využívajte potenciál viacerých kanálov

Z pohľadu zákazníka úspech poskytovateľa služieb stále zreteľnejšie závisí od výkonnosti jeho IT. A tá závisí od toho, ako integrovaná a kvalitná je používaná platforma IT. My vám odporučíme stabilné aplikácie z portfólia spoločnosti SAP s vysokou dostupnosťou, vďaka ktorým budete môcť dať zákazníkom to, čo požadujú. Dnes, keď majú ľudia nepretržitý prístup k informáciám, to znamená , že im svoje služby môžete ponúkať 24 hodín denne prostredníctvom niekoľkých kanálov. A keď sa váš podnik rozrastie a jeho potreby sa zmenia, začleníme do vášho systému nové aplikácie, aby boli zákazníci stále spokojní.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.