Vzdelávanie

Vzdelávanie ako cesta k úspechu

Ako globálny partner spoločnosti SAP máme veľmi presnú predstavu o problémoch a potrebách vzdelávacích inštitúcií. Preto vám môžeme fundovane poradiť, ako by ste svojim študentom a zamestnancom mohli ponúknuť ešte lepší servis – a v konečnom dôsledku ešte lepšie plniť stanovené vzdelávacie ciele. Softvér na riadenie podniku prispôsobíme presne podľa vašich predstáv. Údaje o študentoch vám pomôžeme spravovať naozaj bezpečne a zároveň sa postaráme o zlepšenie prístupu k celému spektru služieb.

Flexibilné riešenia

Vzdelávacie inštitúcie majú obmedzený rozpočet a stále zložitejšie systémy IT. Preto potrebujú tieto systémy zjednodušiť a zlepšiť dostupnosť údajov o študentoch. Správne zvolené riešenie im pomôže integrovať agendu študentov, výuky i výskumu. Tým získajú lepší prehľad o chode celej organizácie. A v prípade, že sa zmení štruktúra študijných programov a procesov, budú môcť novinky rýchlejšie zavádzať do praxe a informovať o nich. To všetko šetrí čas aj peniaze.

Skvalitnenie vzdelávania vďaka riešeniam SAP

Náš prínos pre skvalitnenie služieb študentom potvrdzuje množstvo vzdelávacích zariadení, vysokých škôl a univerzít z rôznych krajín. Každej inštitúcii pomáhame dosiahnuť lepšie výsledky a získať lepšie postavenie v silne konkurenčnom prostredí vzdelávacieho sektora. A keďže sa každý tím vedenia stretáva s inými problémami, riešenia SAP vždy nastavujeme s ohľadom na konkrétne prevádzkové a výkonnostné ciele.

Skutočne efektívny systém vyučovania

Podporujeme vzdelávacie inštitúcie vo všetkých kútoch sveta. Na základe takto získaných skúseností sme vytvorili riešenie it.education. Ide o samoobslužné, transparentné riešenie na správu údajov, ktoré zaručuje, že sú údaje neustále dostupné a vždy aktuálne. Navyše je k dispozícii aj v mobilnej verzii. Študenti tak môžu výsledky skúšok i zmeny v rozvrhu zistiť kdekoľvek. Vyučujúci zas môžu automatizovať svoju administratívu a tým ušetriť čas. Vedenie pritom môže sledovať, ako sa škole darí v porovnaní s inými – na národnej aj na medzinárodnej úrovni. Vďaka tomu sa im darí prilákať najperspektívnejších študentov a naplniť ponúkané kurzy.

Plnenie vzdelávacích cieľov

Pre uľahčenie realizáciie akademických programov sme vytvorili samoobslužné riešenie na správu údajov. Toto riešenie zjednodušuje prístup k údajom a zaručuje aktuálnosť informácií. Študenti sa vďaka nemu jednoducho dozvedia, akú prácu majú zadanú k jednotlivým kurzom a aké sú požiadavky na dokončenie štúdia. Rozpočty vzdelávacích inštitúcií sú v súčasnosti napäté, a tak sú pre nich naše riešenia ideálnou alternatívou. Je možné ich veľmi ľahko nasadiť a ich využívanie vyžaduje len priebežné prevádzkové výdavky namiesto kapitálových. Vzdelávacie zariadenie tak môže zvýšiť kvalitu svojich služieb bez hrozby vysokej počiatočnej investície.

Od zápisu po promóciu

V oblasti vysokoškolského vzdelávania je naším hlavným cieľom ponúknuť študentom dokonalý servis od zápisu na štúdium až po promóciu. Naše riešenie it.education je prepracovaný študentský informačný systém, ktorý štandardizuje všetky údaje. Naviac umožňuje online a mobilný prístup k službám pre študentov a vyučujúcich. Údaje o priebehu štúdia jednotlivých študentov sú tak prehľadné a transparentné. it.education je založené na otvorených štandardoch a jeho spustenie nevyžaduje veľa času. Môžete tak lepšie využívať údaje z rôznych webových prostredí i kancelársky a podnikový softvér.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.