Zdravotníctvo a prírodné vedy

Zdravotníctvo a prírodné vedy

Ako globálny partner spoločnosti SAP ponúkame všetkým výrobcom liečiv, zdravotníckych materiálov a lekárskych technológií mimoriadnu úroveň znalostí právnych predpisov, procesov a osvedčených postupov. Naše riešenia už mnohým zákazníkom pomohli skvalitniť riadenie a transparentnosť vývoja produktov a výrobných procesov. Poradíme vám, ako dosiahnuť dokonalý súlad so všetkými predpismi bez prílišného zaťaženia vášho rozpočtu.

Zefektívnite výrobu

Zefektívnenie postupov znamená prínos vo všetkých fázach výroby. Máme bohaté skúsenosti s veľkovýrobou farmaceutických produktov aj prácou špecializovaných závodov na výrobu lekárskych technológií. Vieme, ako môžete v každom type a štádiu výroby ušetriť čas a peniaze, napríklad zmenou spôsobu dokumentácie procesov a metodík. Dokážeme vám pomôcť zvoliť a realizovať vylepšenie špecifických procesov vášho odboru, napríklad tlače jedinečných štítkov so sériovým číslom a výroby vzoriek. Dobre rozumieme aj správe obsahu aktívnych látok a výnosov.

Ponúkajte nové produkty

Naši špecialisti sa výborne orientujú v portfóliu riešení SAP aj vo vašom odbore. Preto vám s vývojom nových produktov dokážeme pomôcť lepšie ako ktokoľvek iný. S nami zrýchlite inovačný proces a budete schopní uvádzať nové produkty na trh rýchlejšie. Počas výskumu a vývoja je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať všetky predpisy a nariadenia. A tu vám môžu riešenia SAP zabezpečiť náskok pred ostatnými. V softvéri SAP na riadenie podniku, ktorý obsahuje aj nástroje na kontrolu kvality, získate plne integrovaný systém, ktorý vám pri práci na každom novom produkte uľahčí sledovanie kvality a dodržiavanie noriem a predpisov.

Podporte spoluprácu dodávateľov

Kozmetický priemysel, farmaceutický priemysel a odbor výroby lekárskych technológií sú si v jednom veľmi podobné: vyžadujú stopercentnú kontrolu kvality v rámci celého dodávateľského reťazca. Riešenia SAP sú tu presne na to. Umožňujú totiž zjednotenie všetkých dodávateľov v štandardizovanom prostredí a s jednotnou metodikou. Okrem toho zjednodušujú a vedú k automatizácii procesov zásobovania. Napríklad katalógy dodávateľov je možné prepojiť v jednom spoločnom rozhraní. To zrýchli zásobovanie a zdokonalí systém objednávania a rezervácií, vďaka ktorému máte všetko pod kontrolou. Navyše získate vynikajúci prehľad o celom dodávateľskom reťazci.

Ponúknite zákazníkom ešte viac

Ako odborníci na riešenie SAP so znalosťou automobilového priemyslu dobre vieme, že musíte neustále reagovať na zvyšujúce sa nároky zákazníkov. Automobilový trh je dnes globalizovaný, konkurencia je veľmi silná a zákazníci požadujú stále lepšie jazdné vlastnosti vozidiel i služieb. Sieť vašich dodávateľov preto musí byť nastavená tak, aby vám umožnila uspokojiť potreby každého zákazníka. Napríklad zaistiť spoľahlivé, flexibilné a vždy stopercentne kvalitné popredajné služby. Skrátiť čas dodania náhradných dielov, automatizovať služby údržby, zrýchliť opravy a zefektívniť správu záručných nárokov. To všetko vám pomôže získať náskok pred konkurentmi a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Plňte zákonné požiadavky na jednotku

Pomôžeme vám zabezpečiť súlad s platnými predpismi, čím si vylepšíte auditný záznam aj prehľad o jednotlivých fázach výroby. Postaráme sa okrem iného o dodržiavanie povinných a osvedčených postupov, ktoré určili úrady pre kontrolu potravín a liečiv. Taktiež zabezpečíme kontrolu softvéru a procesov podľa požiadaviek na proces výroby tovaru, napríklad pravidiel GAMP5, ktoré platia pre farmaceutický priemysel. Pre kozmetický priemysel sme vytvorili riešenia, ktoré uľahčujú dodržiavanie predpisov o výrobe kozmetických produktov vrátane noriem o uvádzaní zloženia výrobkov v názvosloví INCI, o zaznamenávaní informácií o produktoch a o správach o bezpečnosti kozmetických produktov. Vo výrobe lekárskych technológií vám poskytneme procesy, ktoré vám umožnia venovať maximálnu pozornosť konkrétnej obchodnej činnosti a zákazníkom a neplytvať zbytočne časom a prostriedkami, aby bolo všetko v súlade s predpismi.

V prvom rade dbajte vždy na kvalitu

Farmaceutické a kozmetické firmy dnes čelia tlaku na to, aby čo najviac zrýchlili uvádzanie nových produktov na trh. Rovnako ako vy však vieme, že to nikdy nesmie byť na úkor kvality. O tej navyše musíte presvedčiť príslušné úrady – dávno predtým, ako sa produkty dostanú k zákazníkom. Preto vám naše znalosti o integrovaných systémoch a riadení kvality dokumentov, vzoriek a receptúr môžu byť veľmi užitočné. Naše centrálne riešenia vám ponúknu vždy aktuálny prehľad o kľúčových výrobných procesoch v celej spoločnosti, takže sa vám budú požiadavky zákonov a kontrolórov plniť podstatne lepšie.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.