Výrobný sektor

Výrobný sektor

Nech sa už špecializujete na čokoľvek, pomôžeme vám vyrábať lepšie, rýchlejšie a lacnejšie. Ak si vyberiete to správne riešenie SAP, budete môcť dosiahnuť vyššiu produktivitu a úroveň kvality. Vďaka nášmu know-how získate podrobnejší prehľad o celom výrobnom procese a lepšiu kontrolu nad ním – od prvej fázy vývoja produktov až po dodávateľský reťazec a poskytovanie popredajných služieb. To vám pomôže zrýchliť uvádzanie nových produktov na trh a inovačný proces.

Optimalizujte výrobu

Naša spoločnosť spolupracuje s konštruktérskymi firmami a výrobcami strojového vybavenia a dielov po celom svete. Ak vyrábate alebo navrhujete produkty na objednávku alebo sa zaoberáte sériovou výrobou či montážou, pomôžeme výrobu optimalizovať aj vám. Pri riadení životného cyklu produktov (PLM) sa zameriavame na ľudí, údaje, procesy, systémy a nástroje CAD. Dokonale rozumieme riešeniam SAP a poznáme problematiku veľkovýroby aj spracovania návrhov na objednávku, keď podniky pracujú s množstvom variant a výrobných konfigurácií. Vhodné riešenie SAP vám pomôže skrátiť čakacie doby a znížiť objem odpadu. Taktiež vám pomôže analyzovať tok materiálov a v predstihu identifikovať problémy spojené s obmedzenou dostupnosťou niektorých prostriedkov. Bez ohľadu na to, aké zložité sú vaše procesy a produkty, tak získate jasnú predstavu o časových možnostiach a nákladoch.

Zrýchlite inovačný proces

Ak sa dlhodobo zameriate na inovácie produktov, odmenou pre vás bude náskok pred konkurenciou. A opakovane budete môcť prekonávať očakávania zákazníkov. My vás v tom podporíme prostredníctvom riešení SAP upravených presne pre vás. Tie vám pomôžu kompenzovať náklady na inovácie. Keď sa vám podarí zvýšiť kvalitu, zrýchlite uvádzanie noviniek na trh a znížite riziko, že vaše produkty neuspejú. A čas a peniaze, ktoré ušetríte pri zabezpečovaní súladu s predpismi, budete môcť investovať späť do inovačného procesu.

Integrujte dodávateľský reťazec

Ako globálny partner spoločnosti SAP máme bohaté skúsenosti s riadením vzťahov a radi vám ich poskytneme. Ak má byť dodávateľský reťazec naozaj funkčný, musí byť predovšetkým transparentný. Získajte lepší prehľad a kontrolu a budete mať presnú predstavu o prevádzke svojej globálnej siete dodávateľov. Jedným z prvých krokov k zlepšeniu je automatizácia toku údajov a informácií medzi vami a dodávateľmi. Vďaka prehľadnému integrovanému zobrazeniu veľmi ľahko určíte, ktoré články dodávateľského reťazca sú slabšie a ako zvýšiť jeho celkovú efektivitu. Správne riešenie SAP vnesie svetlo do stratégie využívania zdrojov. A vy budete môcť ešte lepšie reagovať na vývoj trhu a zúročiť prednosti siete, ktorú ste si vybudovali.

Ponúknite zákazníkom ešte viac

Naši experti na riešenia SAP vám pomôžu plniť očakávania zákazníkov vo všetkých ohľadoch. Riadenie služieb zákazníkom je stále zložitejšie a vyžaduje skutočne kvalitnú stratégiu. Rozhoduje vždy posledný dojem, a preto je nutné venovať vzťahom s klientmi a odberateľmi potrebnú pozornosť. Ak dokážete vždy ponúknuť spoľahlivé a flexibilné služby stabilnej kvality, budete môcť zmeniť aj svoje popredajné služby. Skrátite napríklad dobu dodania náhradných dielov, zautomatizujete služby údržby, zrýchlite opravy a zefektívnite správu záručných nárokov. A to všetko znamená konkurenčnú výhodu.

Získajte lepší prehľad a kontrolu

Správne zvolené technológie SAP vám pomôžu zefektívniť fungovanie dodávateľského reťazca. Napríklad použitie čiarových kódov a čítačky vám ušetrí čas aj peniaze a navyše budete môcť sledovať prevádzku v závode. Integrácia prívoznej a odvoznej logistiky zase zjednoduší evidenciu údajov v rámci celého výrobného cyklu. To vám uľahčí plánovanie. Vďaka presným prognózam dopytu budete môcť optimalizovať skladové zásoby. Aj v pokročilej fáze spracovania objednávky tak budete schopní reagovať na zmeny bez toho, aby bola ohrozená plynulá prevádzka podniku.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.