Utility

Utility

Trh s utilitami, zemným plynom, vodou či elektrickou energiou je extrémne náročný a vďaka regulácii zo strany štátnych inštitúcií aj často sa meniaci. Preto je tu pre Vás naša spoločnosť, ktorá Vás prevedie všetkými úskaliami tohoto biznisu.

Získajte viac zákazníkov a dajte im to najlepšie

Čím viac toho viete o svojich zákazníkoch a trhoch, tým ľahšie môžete plniť požiadavky spotrebiteľov i predajcov. Pri vývoji inovatívnych produktov, či už na ich dopyt reagujete, alebo ho chcete podnietiť, je kľúčová predovšetkým rýchlosť uvedenia na trh. Ako špecialisti na riešenia SAP vám pomôžeme optimalizovať procesy vývoja produktov a systémov. Pomôžeme vám zamerať pozornosť na prekážky, ktoré komplikujú inovácie. Získate lepšiu koordináciu výskumu a vývoja s cieľmi a tým budete schopní prepojiť globálny hodnotový reťazec od surovín na výrobu potravín a nápojov až po predaj v maloobchodoch. Svoje novinky tak na trhu predstavíte rýchlejšie a s vyššou šancou u zákazníkov. A pretože sú dnes trhy globálne a ľudia majú nepretržitý prístup k informáciám, inovácie produktov vám môžu v krátkej dobe značne rozšíriť základňu odberateľov.

Využívajte potenciál viacerých kanálov

Z pohľadu zákazníka úspech poskytovateľa služieb stále zreteľnejšie závisí od výkonnosti jeho IT. A tá závisí od toho, ako integrovaná a kvalitná je používaná platforma IT. My vám odporučíme stabilné aplikácie z portfólia spoločnosti SAP s vysokou dostupnosťou, vďaka ktorým budete môcť dať zákazníkom to, čo požadujú. Dnes, keď majú ľudia nepretržitý prístup k informáciám, to znamená , že im svoje služby môžete ponúkať 24 hodín denne prostredníctvom niekoľkých kanálov. A keď sa váš podnik rozrastie a jeho potreby sa zmenia, začleníme do vášho systému nové aplikácie, aby boli zákazníci stále spokojní.

Znížte náklady na poskytovanie služieb

Pomôžeme vám znížiť výdavky spojené s poskytovaním služieb a zároveň zaistiť včasné dodávky a vysokú kvalitu služieb. Naše nástroje, služby a aplikácie SAP vám umožnia skrátiť čakacie doby a integrovať všetky podnikové procesy od realizácie služieb až po finančné účtovníctvo. Metriky vám zase ukážu, aké úspory ste v službách zákazníkom dosiahli, napríklad vďaka rýchlejšiemu riešeniu problémov a zjednodušeniu správy záručných nárokov. Vysoká kvalita služieb zákazníkom vám zaručí dobrú pozíciu medzi konkurenciou. A čím viac toho o zákazníkoch a trhoch budete vedieť, tým ľahšie budete rozširovať svoje distribučné kanály a reagovať na dopyt.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.