Aktualizácia z tímu itelligence ohľadom situácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Update from itelligence on the Coronavirus

 

So zvýšeným napätím a neistotami súvisiacimi s prepuknutím koronavírusu zostáva zdravie a pohoda našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov prvoradým záujmom. Naše predstavenstvo sa naďalej stretáva, aby vyhodnotilo prebiehajúcu situáciu a určilo najvhodnejší operatívny prístup.

Vývin situácie v súvislosti s koronavírusom sledujeme veľmi pozorne.

Norbert Rotter, generálny riaditeľ itelligence AG

 

Kontinuita služieb počas koronavírusu

Pre práce, ktoré sa dajú dodať na diaľku, akými sú podpora, spravované cloudové služby a niektoré poradenské služby, spoločnosť itelligence ťaží z toho, že jeho pracovná sila je geograficky rozložená a vybavená tak, aby každý zamestnanec mohol pracovať z domu a mnohí tak pracujú trvalo.

Sme veľmi hrdí na vzťahy, ktoré sme si vytvorili s našimi zákazníkmi. Vieme, že mnohí z Vás sa spoliehajú na itelligence, ktoré zväčšuje a rozširuje svoje vlastné tímy SAP. Môžete si byť istí, že spoločnosť itelligence počas tohto nestabilného obdobia dokáže zaistiť kontinuitu služieb. Disponujeme veľkým podporným tímom SAP, ktorý je integrovaný do našich globálnych operácií a poskytuje prístup až k 10 000 zdrojom.

Taktiež máme vyspelú a globálne overenú metodiku dodania projektov, ktorú je možné použiť na uľahčenie lokálnych úloh takmer v akejkoľvek zemepisnej oblasti.

 

 

Konať zodpovedne a aktívne

Budeme naďalej pozorne koordinovať naše operácie v zhode s vedením Svetového zdravotníckeho úradu (WHO) a konať v súlade s tým, aby sme zaistili zdravie našich zamestnancov a zaručili našim zákazníkom spoľahlivú podporu a služby počas tohto náročného obdobia.

Naše Oddelenie ľudských zdrojov v posledných týždňoch pravidelne vydávalo pokyny založené na odporúčaní WHO v súlade s údajmi NTT a NTT DATA. (…) Zdravie Vás všetkých je našou prvou prioritou.“

Norbert Rotter, generálny riaditeľ itelligence AG

V mnohých prípadoch sa stále vyskytne požiadavka na osobné stretnutie, a preto budeme pokračovať v práci podľa potreby s neustálym odkazom na usmernenia WHO a našu vlastnú Korporátnu Sociálnu Zodpovednosť (KSR). V prípade, ak sú u zakazníkov zavedené špecifické opatrenia, snažíme sa zabezpečiť aby naši zamestnanci na projektoch boli o týchto skutočnostiach riadne informovaní.

Keď čelíme takýmto úlohám, dôležité je zachovať pokoj, robiť racionálne rozhodnutia a chovať sa k sebe navzájom zodpovedne.

Máte obavy týkajúce sa Vášho súčasného projektu? Prípadne máte nejaké otázky týkajúce sa nami prijatých opatrení? Naša zákaznícka podpora Vám poskytne všetky relevantné informácie.

Podobné príspevky

Viac informácií
Viac informácií
Viac informácií
Viac informácií
Viac informácií
Viac informácií

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.