Seminár SAP Student Lifecycle Management

itelligence-bb

Dňa 30.3. sa v Banskej Bystrici uskutočnila odborná prezentácia k téme SAP Student lifecycle management.

Prezentáciu pripravila naša spoločnosť spolu so SAP Slovensko. Garantom a spoluorganizátorom celej akcie bolo Ministerstvo školstva SR. Cieľom bolo informovať členov jednotlivých univerzít na Slovensku o riešeniach a trendoch v oblasti Student Lifecycle Management používaných celosvetovo na univerzitách.

Zároveň sme bližšie predstavili naše riešenie pod názvom it.education, ktoré pokrýva všetky požiadavky kladené na takýto systém. Odozva zo strany jednotlivých univerzít bola veľmi kladná. V komunikácii o nasadení takéhoto riešenia budeme pokračovať jednak s garantom – ministerstvom školstva SR a jednak s jednotlivými univerzitami na Slovensku.

Viac informácií o SAP Student Lifecycle Management a it.education na našom webe.

Podobné príspevky

SAP-forum-2017
Viac informácií

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.