Dušan Šamudovský: Sú procesy vo vašej organizácii prispôsobené potrebám Vašich zákazníkov?

Optimalizácia procesov je vo všeobecnom chápaní manažérska disciplína prispôsobovania procesov tak, aby bol optimalizovaný špecifikovaný súbor parametrov bez porušenia definovaných obmedzení.

 

Najbežnejšie ciele sú minimalizácia nákladov, maximalizácia priepustnosti procesu pri zachovaní požadovaných kvalitatívnych parametrov pre výstupy a takisto skrátenie trvania procesu.

Návrh procesov, procesné riadenie a optimalizácia procesov sú navzájom súvisiace disciplíny umožňujúce organizáciám koordinovať a automatizovať množstvo aktivít a úloh, ktoré tvoria procesy organizácie, s cieľom splniť požiadavky zákazníkov (napr. doba dodania) a zainteresovaných strán (napr. ziskovosť).

 

Viac sa dočítate v článku (linka nižšie).

Podobné príspevky

Viac informácií
Viac informácií
SAP-forum-2017
Viac informácií
itelligence-bb
Viac informácií

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.