Oznámenie o zlúčení s obchodným partnerom

Vážený obchodný partner, dovol’ujeme si Vám oznámit’, že s účinnost’ou ku dňu 1.8.2014 došlo k zlúčeniu spoločnosti itelligence Slovakia, s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 403 646, zapísanej v…

Sledujte nás: