Analytika

SAP Analytics: využívajte svoje dáta na maximum

Zvýšte efektivitu vašej spoločnosti vďaka spoľahlivým kľúčovým údajom.

Na to, aby podniková analytika fungovala, potrebujete kvalitnú stratégiu

S príchodom veľkých dát (Big Data), Internetu vecí (IoT), umelej inteligencie a strojového učenia sa úloha analytikov stala kritickou.

Úspech v moderných podmienkach dosahujú spoločnosti, ktoré boli schopné poskytnúť všetkým zamestnancom, partnerom a zákazníkom priamy prístup k najdôležitejším informáciám. Avšak schopnosť odpovedať na ťažké otázky, pochopiť súčasný stav spoločnosti a využiť nové príležitosti skôr, ako konkurenti nestačia. Je dôležité, aby každé rozhodnutie bolo pre spoločnosť vyvážené a účinné.

Integrovaný prístup k analýze údajov pomôže rozvinúť ich potenciál, poskytnúť cenné analytické informácie a zúžiť rozdiel medzi plánmi a obchodnými výsledkami.

Ministerstvo dopravy UK

Podarilo sa nám spojiť všetky údaje a integrovať obchodné procesy potrebné na uskutočnenie najdôležitejších obchodných rozhodnutí.

Sarah Baskerville, vedúca divízie Business Intelligence, oddelenie dopravy Veľkej Británie

Zmena spôsobu využívania Business Intelligence

Biznis analýzy a prognózy sa rýchlo vyvíjajú a mnohé spoločnosti už využívajú moderné, flexibilné a výkonné platformy. Použitie analytických dát na posudzovanie, plánovanie, predpovedanie a riešenie problémov rozširuje existujúce schopnosti a podporuje tvorbu nových metód a prístupov. Na využitie nových príležitostí založených na inovatívnych technológiách je však potrebné venovať pozornosť trom oblastiam:

Moderná dátová platforma

Moderné podniky denne spracovávajú obrovské množstvo dát. Tradičné dátové sklady nie sú schopné zvládnuť zvýšený objem a rôznorodosť informácií.

Operational BI (OBI)

Poskytnite používateľom prístup k spoľahlivým informáciám prostredníctvom mobilných a interaktívnych riešení.

Strategická a rozšírená analytika

Používajte všetky svoje dáta, aby ste rozumeli svojim zákazníkom

Spoločnosti, ktoré využívajú informačné technológie, sú produktívnejšie: prediktívna analýza znižuje počet bezpečnostných problémov o 30% a čas potrebný na vytvorenie správ o 97%.

Forrester Research: The Total Economic Impact™ of SAP Analytics - Cost Savings and Business Benefits

SAP Analytics poskytuje kľúčové informácie o vašom podniku: ako pomáhame našim zákazníkom

itelligence už pomohla tisícom zákazníkov využívať najnovšie riešenia SAP Analytics, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii. Od BI a pokročilých analytických riešení až po riešenia cloud analytics, naše služby pomáhajú zákazníkom zlepšiť kvalitu ich dát, znížiť náklady na ich integráciu a zabezpečiť ich efektívne využitie.

Naše skúsenosti s analytikou a veľkými dátami vám umožnia dosiahnuť požadované výsledky rýchlo pomocou osvedčeného flexibilného prístupu a pomocou akceleračných riešení na optimalizáciu všetkých procesov, ktoré stoja na dátach. Pomôžeme vám zvýšiť schopnosti BI a v prípade potreby pre vás vytvoríme optimálnu analytickú stratégiu.

Leeds Building Society, spoločnosť z UK, hovorí o svojom prístupe k business intelligence

Chris Long, Head of Data and BI at Leeds Building Society, talks about itelligence as their preferred partner on their data journey and how they benefit from new BI technologies. itelligence implemented the full SAP BI Suite with SAP HANA and SAP Predictive Analytics capabilities.

Chris Long, Head of Data and BI v spoločnosti Leeds Building Society vysvetľuje, prečo si vybral itelligence ako partnera a aké výhody prinášajú nové technológie. Spoločnosť itelligence implementovala kompletný balík riešení SAP Business Analytics, ako aj riešenie SAP HANA a SAP Predictive Analytics.

Ako moderná dátová platforma a analytika umožňujú spoločnostiam fungovať v reálnom čase

Watch Andy Steer, Chief Technology Officer at itelligence UK, discuss the importance of accessing data inside and outside the organisation in order to deliver knowledge to the people who need it, when they need it.

Andy Steer, CTO itelligence UK, hovorí o význame dát v podnikoch a o tom, ako analytické riešenia poskytujú potrebné informácie včas.

Ako pomáhame našim zákazníkom

The People Group – zukunftsicheres Geschäft, dank SAP Business ByDesign

Gesucht war ein System, in dem Daten zur Personalbereitstellung, zu Projekten und Geschäftsdetails in Echtzeit miteinander verknüpft und abrufbar sind. Mit SAP Business ByDesign ist das Geschäft zukunftssicher

Viac informácií

Загорский трубный завод

Внедрение системы бюджетирования, договоров и казначейства на базе решений SAP BPC и SAP ERP позволило повысить эффективность и точность финансового планирования в компании.

Viac informácií

Tepe Home

Türkiye genelindeki 38 mağazası ve 40.000 özgün ürünüyle Tepe Home’da, yuva kurmak için ihtiyaç duyacağınız her şey var. Ürün yelpazesi, koltuk, yatak, banyo ve mutfak aksesuarlarına ve aydınlatma aksesuarlarına kadar geniş bir kitleye, farklı zevk ve bütçelere hitap ediyor.

Viac informácií

Open Grid Europe GmbH – schnell auskunftsfähig dank SAP BW on HANA

Beim Aufbau der anspruchsvollen Analytics-Architektur hat itelligence Open Grid Europe begleitet: Von der Konzeption über die Auswahl der Technologie bis zur Implementierung und Integration in die bestehende Landschaft.

Viac informácií

G4S, Albertslund, Denmark

Anders Nissen is the Business Performance Manager in G4S Security Services, and since 2009, he has be responsible for implementing LEAN-projects for overall efficiency and productivity in the organization. It has been a success that has saved G4S Security Services a two figured amount of mill yearly

Viac informácií

DuPont, Copenhagen, Denmark

The BPC training project at DuPont in Copenhagen was executed as a 30 day BPC trial, where the EPM team members at the former Danish-owned company Danisco received training in the BPC software.

Viac informácií

NetDesign, Copenhagen, Denmark

The new Qlik based BI solution creates transparency for everyone involved. Both management and consultants can follow the numbers. These numbers create the foundation for conversations on management meetings and between management and employees.

Viac informácií

Wrist Ship Supply, Nørresundby, Denmark

Wrist Ship Supply has 950 employees in 14 countries and a turnover of more than 2.9 billion DKK. The reliability and credibility that the customers demand are the same that the Group wants when it comes to its financial reporting, which is why the Group has successfully implemented SAP BPC.

Viac informácií

Salling Group (former Dansk Supermarked)

Danmarks største detailvirksomhed har lagt sig i front med en ambitiøs datastrategi. I dag drives Dansk Supermarked Group’s 1500 butikker på baggrund af dugfriske data i stedet for mavefornemmelse.

Viac informácií

COWI, Kongens Lyngby, Denmark

It could have been a challenge to the project, building on the latest version of SAP BusinessObjects. At the project start-up, hardly any Danish company had tried the new version. But itelligence had solid experience and best practices in place, and it never became a problem.

Viac informácií

Ďalšie užitočné informácie o SAP Analytics

Moderná dátová platforma - nevyhnutnosť v meniacom sa podnikateľskom prostredí

Náš white paper popisuje päť hlavných problémov uskladňovania dát a vysvetľuje ako môže moderná dátová platforma napomôcť k ich eliminácií.

Stiahnuť teraz

Analytika: všetci dátami disponujeme, ale ako ich efektívne využiť?

Christian Schmidt, Globálny Director divízie BI v itelligence vysvetľuje, ako začať s implementáciou analytických riešení.

Stiahnuť teraz

Naše analytické služby

Príprava stratégie BI

itelligence sprevádzame našich klientov vo všetkých fázach implementácie analytickej stratégie. Spoluprácu začíname prehľadom dostupných analytických údajov a identifikujeme oblasti pre prípadné zlepšenia. Potom pokračujeme k formulovaniu plánu a vypracovaniu stratégie založenej na vašich potrebách. Naše služby týkajúce sa vypracovania stratégie BI umožňujú našim klientom eliminovať fragmentáciu jednotlivých dát a odstraňovať bariéry medzi procesmi, ktoré bránia spolupráci koncových používateľov a IT profesionálov.

Správa dát

Kľúčom k úspechu je rozhodovanie založené na spoľahlivých údajoch. V itelligence máme dlhoročné skúsenosti v poskytovaní služieb spoločnostiam v oblasti správy dát a procesov. Pomáhame organizovať ich mapovanie a monitorovanie, ako aj riadenie ich životného cyklu pomocou osvedčenej metodiky a zároveň im poskytujeme plnú kontrolu nad informáciami.

Technická architektúra, aktualizácie a migrácia

itelligence vyvíja a implementuje technickú architektúru a platformy, ktoré pomáhajú svojim zákazníkom na ceste k úspechu. Naši konzultanti budú účinne vykonávať potrebné aktualizácie a migrácie systému a pomôžu vám zúročiť vaše investície do IT na maximum. Pomôžeme vytvoriť efektívnu platformu na spracovanie dát a vizualizovať analytiku on-premise, v cloude alebo hybridnom prostredí.

Riadenie projektov a procesov (EPM)

The role of EPM is to ensure that an organisation has a complete view of business performance. This means unifying information from operations, finance and compliance to ensure everyone is linked together in a collaborative manner. itelligence can help you move complex data management and transformation processes into a business planning solution and give financial analysts more time to perform insightful analysis. From standardising financial processes across organisations to advising on best practice for managing processes and automation, itelligence can help translate business requirements into reality.

Úlohou EPM je vytvoriť úplný obraz o efektívnosti obchodných procesov v celej spoločnosti. Zahŕňa to spájanie informácií z oddelení financií, operácií a dodržiavania právnych predpisov a vytvorenie prepojení medzi všetkými oddeleniami a zamestnancami pre efektívnejšiu spoluprácu. itelligence vám vie pomôcť integrovať komplexné procesy riadenia dát a transformácie do jedného riešenia obchodného plánovania a poskytnúť tak čas pre finančných analytikov na vykonanie hĺbkovej analýzy. Od štandardizácie finančných procesov až po výber najlepších postupov v oblasti riadenia a automatizácie, itelligence vie pomôcť premeniť vaše podnikateľské ciele na skutočnosť.

SAP podpora

Our extensive SAP BusinessObjects capability, global operations, and our open access to a vast pool of SAP BI resources provide the ability for itelligence to flex from the lightest of touch through to full managed services during major analytics projects and beyond. We partner with our customers and offer the flexibility and commercial management to meet their business objectives in a dynamic manner. No other partner offers the combination of exclusive SAP BI focus, knowledge and capabilities that we can. We are an SAP Partner Centre of Expertise (PCoE), with 24/7 service, and the ability to offer agile delivery with a blend of onsite, nearshore and offshore support.

Rozsiahle možnosti riešení SAP BusinessObjects a prístup ku kompletnému portfóliu riešení SAP business analytics nám umožňujú poskytovať celý rad služieb od poradenstva až po implementáciu rozsiahlych analytických projektov a implementačnú podporu. Našim klientom ponúkame flexibilné podmienky, ktoré zabezpečia dynamické dosiahnutie svojich obchodných cieľov. Žiadna spoločnosť na trhu nemá podobnú kombináciu funkcií, znalostí a schopností SAP business intelligence. Boli sme certifikovaní, aby sme potvrdili SAP Partner Examination (PCoE). itelligence poskytuje služby zákazníkom nepretržite, onsite, nearshore aj offshore.

Perspektívne inovácie

The Internet of Things, artificial intelligence, machine learning and cognitive computing are now in reach of many organisations. Such disruptive innovation can bring a level of automation, electronic monitoring, and sensor-enabled insight that was once inconceivable. itelligence offers a number of services from strategy creation and design thinking to proof of concept and project delivery, to help rapidly introduce Analytics projects founded on emerging innovation.

 

Internet vecí, umelá inteligencia, strojové učenie a cloud computing sú teraz k dispozícii mnohým firmám. Takéto revolučné technológie môžu poskytnúť takú úroveň automatizácie, elektronického monitorovania a analytických informácií založených na snímačoch, ktoré predtým nebolo možné predstaviť. itelligence ponúka širokú škálu služieb od vývoja stratégie až po pilotné projekty a kompletnú implementáciu, vďaka ktorým bude možné rýchle zavedenie analytických projektov do prevádzky.

Školenia

Understanding how your analytics technologies work is key to leveraging the benefits that they offer. That is why itelligence provides comprehensive SAP BusinessObjects training services. We are an authorized SAP Education Partner and train over 2,000 people per year. And just like the solutions we offer, our training services are also tailored to your needs. Whether you would like training in SAP BusinessObjects, data warehousing, or SAP BPC in the format of public, private, or online courses, the choice is yours.

Pochopenie princípov na ktorých fungujú analytické technológie je kľúčom k maximálnemu využitiu ich schopností. itelligence ponúka školenia o riešeniach SAP BusinessObjects. Naša spoločnosť je autorizovaným partnerom SAP a školí viac ako 2 000 ľudí ročne. Stačí si len vybrať tému a formát: školenie ohľadom riešení SAP BusinessObjects, dátového skladu alebo SAP BPC.

Learn more

Čo hovoria naši odborníci o riešení SAP Analytics

Všetky články

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo by ste chceli získať viac informácií o SAP Analytics? Radi by ste sa poradiť detailnejšie s našim odborníkom alebo máte záujem o registráciu na jeden z našich seminárov o SAP Analytics?

Stačí nás kontaktovať – radi vám pomôžeme.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.