BPM/ ARIS Poradenstvo

ARIS produkty

itelligence Slovakia s.r.o ako exkluzívny zástupca výrobcu ARIS a ďalších produktov spoločnosti SOFTWARE AG ponúka licencie, podporu pri inštalácií a tvorbe metodiky modelovania business procesov v nástrojoch ARIS.

Viac informácií:

 

 ARIS Logo_tcm77-122316

BPM služby

Naši konzultanti ponúkajú k dispozícií svoje skúsenosti a know how pri popise vašej spoločnosti od stratégie, cez procesy, aktivity, aplikácie až po informačné systémy. Následnou analýzou dokážeme pripraviť návrhy na optimalizáciu procesov – zrýchlenie priebehu procesov, zníženie nákladov na zdroje a zýšenie kvality výsledných produktov a služieb.

Viac informácií:

 

 Picture10

Racionalizácia IT

V dnešnej dobe ešte stále existujú podniky, ktoré v minimálnej miere využívajú automatizáciu procesov. Alebo aj naopak, podniky často využívajú v procesoch mnoho rôznych informačných systémov, ktoré nie sú naplno využívané alebo navzájom prepojené, resp. pri ich využívaní dochádza ku konfliktom v nastavení oprávnení.

Naši konzultanti Vám radi poradia, ako procesy zautomatizovať, ktoré informačné systémy môžete nahradiť a zlepšiť licenčnú politiku, ako efektívnejšie využívať informačné systémy, ako nastaviť oprávnenia, aby nedochádzalo ku konfliktom či finančným fraudom.

Viac informácií:

 Picture13 Picture12

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.