Business process management – služby

Business Process Analysis

Cieľom procesného riadenia je dokumentovať a analyzovať existujúce procesy v spoločnosti, optimalizovať a navrhnúť zlepšenie procesov, a následne ich komunikovať v organizácii k dosiahnutiu vynikajúcich biznis výsledkov aj pomocou nástrojov ARIS Platform. Tak môže vaša organizácia reagovať na meniace sa obchodné a trhové požiadavky rýchlejšie.

Výhody pre Vás:

 • Centralizovaná dokumentácia všetkých procesov, dát, informačných systémov, rizík, organizačnej štruktúry a pod. a ich vzájomné vzťahy
 • Definovanie a meranie strategických cieľov a ich prepojenie na KPI
 • Strategické zlepšovanie za účelom naplnenia legislatívnych požiadaviek, interných noriem, definovanie požiadaviek na zmenu
 • Štandardizácia procesov a ich rollout za účelom ich merania a porovnávania
 • Procesné riadenie rizík a ich kontrol, neustály prehľad o termínoch, úlohách a spôsoboch monitorovania rizík
 • Riadenie životného cyklu procesov aktívnym prístupom a kolaboráciou užívateľov – návrh, zmena, pripomienkovanie a schvaľovanie procesov on-line cez sociálnu sieť organizácie
Business process analysisprocess

ISO 9001

Certifikácia ISO 9001

Pripravíme Vašu organizáciu na hladkú certifikáciu alebo recertifikáciu podľa medzinárodných štandardov rady ISO 9001.

Naše riešenie je obzvlášť efektívne v prípade, že požadujete certifikáciu podľa viacerých štandardov. Sme schopní v spolupráci s Vami vytvoriť integrovaný systém riadenia Vašej organizácie.

Pokiaľ Vám nejde iba o formálne naplnenie podmienok a požiadaviek, ale o skutočné dosiahnutie prínosov a konkurenčných výhod prostredníctvom efektívneho zavedenia požiadaviek štandardov do praxe, prečítajte si podrobnosti. Zavedenie ISO 9001

Tréning procesných špecialistov

Seminár je určený pre všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na zlepšovaní organizácie práce a rozvoji riadenia. V priebehu seminára spoznáte princípy, súvislosti a techniky práce tak, aby ste samostatne mohli posúdiť ich použitie vo svojej organizácii. Ukážeme Ván, akým spôsobom zaviesť riadenie procesov odvodených od strategických cieľov a aké prínosy je možné takto získať.

Tréning vám umožní:

 • Zažiť princípy techník zlepšovania procesov
 • Osvojiť si postupy zlepšovania výkonnosti podnikových procesov podporujúcich strategické ciele
 • Poznať náplň jednotlivých rolí v procesnom prístupe k riadeniu
 • Porozumieť roliam vlastníka procesu a člena procesného tímu
 • Pracovať s procesným modelom ako nástrojom pre zvýšenie efektivity procesov
 • Vyskúšať si postupy procesnej analýzy
 • Precvičiť si techniky efektívnej komunikácie
Trening procesnych specialistov


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.