Produkty ARIS

ARIS Designer – definovanie, analýza a zlepšovanie procesov

itelligence Slovakia, s.r.o. je výhradný predajca licencií a služieb údržby pre produkty ARIS na Slovensku.

V nástroji ARIS Designer dokážete komplexne namodelovať celý podnik bez technických skúseností od stratégie, cieľov a KPI, cez procesy, organizačnú štruktúru, inofrmačné systémy, produkty a služby až po riziká, zároveň všetky pohľady navzájom prepojiť a tak  naplniť požiadavky normy ISO 9001:2008. Informácie sú zaznamenané formou symbolov v štandardných modeloch VACD, BPMN, EPC, Org. chart a zároveň sa dajú zobrazovať v textovej, diagramovej či tabuľkovej podobe. Funkcionality nástroja umožňuje zaznamenané informácie analyzovať, simulovať alternatívne priebehy aktivít, optimalizovať procesy formou Change requestov a schvalovacích aktivít priamo v nástroji. Výsledky je možné zobraziť cez webové rozhranie alebo automaticky vygenerovať do formátov .doc, .xls, .pdf.

Detaily: ARIS Designer

 bpm

 

 ARIS Logo_tcm77-122316

ARIS Architect

ARIS Architect obsahuje kompletnú funkcionalitu ARIS Designer a navyše rozsiahlu funkcionalitu pre správu databáz, užívateľov, tvorenie skriptov, šablón, filtrov, jazykov, oprávnení a pod. Popri osvedčených metódach ako model tvorby pridanej hodnoty a udalosťami riadený procesný reťazec (EPC), ARIS podporuje tiež celosvetové štandardy modelovania BPMN 2.0, BPEL, UML a iné koncepty architektúry ako DoDAF, IT City Planning a Zachman. Nové funkcionality umožňujú rýchlu ad- hoc analýzu dát priamo v nástroji alebo vytvorenie prepojení medzi objektmi bez programovacích schopností.

Detaily: http://ariscommunity.com/help/quick-videos

 

ARIS Design Server

ARIS Design Server umožňuje užívateľom pracovať na spoločnom úložisku a tak zdieľať aktivity ako je modelovanie, analýzy a reporting v rámci jednej databázy. Jednoduchým spôsobom je možné definovať role užívateľov – Divák, Business Process Analyst alebo Administrátor.

Detaily: ARIS Design Server vrs.Connect

 hu

 

 ARIS BP Home Page(1)

ARIS Publisher

Zabezpečuje stálu a ekonomicky výhodnú dostupnosť procesných modelov a informácií prostredníctvom webových portálov. Vďaka prístupu k procesným modelom založenému na prístupových právach a roliach je zabezpečené, aby sa špecifický obsah zobrazil iba príslušnej cieľovej skupine. To zbavuje užívateľov nadmernej komplexnosti a chráni kritické procesné know-how. Obsah portálu je dynamicky generovaný pri prihlásení sa užívateľa do portálu. Takto sú minimalizované časy exportu a je garantovaná najaktuálnejšia informácia potrebná pre prijímanie rozhodnutí.

Detaily: ARIS Business Publisher – Overview

 

ARIS Connect

ARIS Connect obsahuje funkcionalitu ako ARIS Publisher a navyše poskytuje prístup na interaktívne modelovanie a pripomienkovanie procesov každému zamestnancovi cez webovú platformu. Tiež umožňuje pomocou poznámok či on-line komunikácie užívateľov v sociálnej sieti zamestnancom priamo modely dopĺňať, schvaľovať alebo žiadať o zmeny v nich. Prepojením na Exchange server je zabezpečené automatizované upozorňovanie na požiadavky alebo zmeny vykonané v modeloch. Kapacita servera umožňuje využívať ARIS Connect aj ako DMS systém pre dokumenty, ktoré sú priamo prepojené na procesy.

Detail: ARIS Connect

 connect

 

ARIS Risk and Compliance Manager

Pomocou ARIS Risk and Compliance Manager (ARCM) dokážete definovať riziká a navrhnúť spôsob ich riadenia resp. prevencie.  ARCM automatizovane upozorní jednotlivé role na základe nastavenia parametrov o potrebe monitorovať riziká alebo vykonávať preventívne kontroly. Princíp 4 očí zabezpečuje neustálu kontrolu a schvaľovanie vykonaných aktivít. ARCM je nastavený tak, aby spĺňal všetky legislatívne požiadavky z oblasti financií, ako je BASEL a SOX. Ďalšie moduly obsahujú funkcionality pre riadenie auditov, tvorenie, zasielanie a vyhodnotenie dotazníkov či zadávanie incidentov.

Detaily: RiskManagement

 arcm

 

 Travel 01 en.png.667948

ARIS MashZone

ARIS MashZone poskytuje informácie pre koncových používateľov, ktorí dostanú informácie o relevantných dátach pre svoj každodenný biznis. ARIS MashZone umožňuje používateľom – špecialistom vytvoriť kompozitné aplikácie (mashups) na vyhodnotenie spektra dát zlúčených z rôznych zdrojov (Excel, CSV, XML, JDBC, ARIS, webMethods) a následne ich zdieľať v organizácii formou tabuliek či diagramov. Typické aplikácie, ktoré môžu vzniknúť používaním ARIS MashZone zahŕňajú vyhodnocovanie marketingových kampaní, analýzy konkurencie, analýzy spokojnosti zákazníkov, finančné analýzy, BCS, riadenie rizík atď. Používatelia získajú interaktívne manažérske dashboards, ktoré poskytujú použiteľnejšie výsledky pre rozhodovacie procesy.

Detaily: ARIS Mashzone

 

ARIS Express

Bezplatný modelovací nástroj procesného riadenia. Perfektný pre občasných užívateľov a začiatočníkov v oblasti Business Process Management. Intuitívne užívateľské rozhranie – modelári môžu od začiatku produktívnejšie pracovať. Obsahuje modely pre organizačné štruktúry, procesy, aplikačné systémy, dáta, a ďalšie. Všetky modely môžu byť importované a znovu použité v profesionálnych produktov ARIS Platform.

Detaily: ARIS Express

 express

 


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.