Rozvíjajte svoj podnik

Rozvíjajte svoj podnik

Rozumieme vašim problémom a potrebám a o riešeniach SAP vieme úplne všetko. Spoločne váš podnik posunieme ďalej a vyššie. Váš úspech je aj naším úspechom.

Zdokonaľujte svoje produkty a služby

Moderná digitálna ekonomika firmám ponúka možnosť nebývalo úzkeho kontaktu so zákazníkmi. Vďaka analytickým nástrojom a riešeniam business intelligence od spoločnosti SAP môžete získať ešte jasnejšiu predstavu o tom, čo vaši zákazníci skutočne chcú. Nové produkty a služby tak budete môcť navrhovať a inovovať tak, aby naozaj zodpovedali ich požiadavkám.

Pripíšte si u zákazníkov ďalšie body

Dnešní zákazníci požadujú služby vysokej kvality poskytované prostredníctvom mnohých rôznych kanálov. Očakávajú taktiež vynikajúcu úroveň popredajnej starostlivosti. Naši experti vám odporučia výkonné nástroje a aplikácie a nastavia ich tak, aby ste priania svojich zákazníkov mohli s ľahkosťou naplniť. Upevníte si tak vzťahy s klientmi a získate ich dlhodobú priazeň. To je mimoriadne dôležité, pretože podnik, ktorému záleží najmä na spokojnosti zákazníkov, má omnoho lepšiu perspektívu rastu. Mobilné aplikácie SAP navyše môžu úplne zmeniť spôsob práce zamestnancov zaisťujúcich služby zákazníkom.

Získavajte nových zákazníkov a zákazky

Poskytnite svojim predajcom softvér na riadenie podniku a mobilné riešenia. Vaše predajné tímy a pracovníci tak budú mať pri komunikácii s potenciálnymi zákazníkmi a dohadovaní zákaziek k dispozícii vždy všetky potrebné nástroje a informácie. Ponúkame vám všetky svoje skúsenosti s riadením vzťahov so zákazníkmi. S nami budete môcť rýchlejšie reagovať na priania klientov a obchodné príležitosti. To vám prinesie nielen zefektívnenie predajného procesu, ale aj možnosť sledovať potenciálne príležitosti a na základe získaných informácií zvýšiť produktivitu a úspešnosť predajných aktivít.

Predbehnite konkurenciu

Ako globálny partner spoločnosti SAP sme zvýšili konkurencieschopnosť už viac ako 4000 našich zákazníkov. Poskytujeme výkonný softvér na riadenie podniku, ktorým môžete prepojiť a analyzovať všetky súčasti vašej spoločnosti. Získate podrobnú predstavu o fungovaní samotnej prevádzky, dodávateľského reťazca aj finančných systémov a uvidíte, ktorým oblastiam potrebujete venovať väčšiu pozornosť a v ktorých naopak nad konkurenciou vynikáte.

Realizujte zmeny efektívne

Správny spôsob riadenia zmien je jedným z hlavných predpokladov úspechu. Aby váš podnik mohol rásť, potrebujete nástroje, ktoré zmenia, ako, kde a kedy pracujete. Naši konzultanti vám pomôžu naplánovať a implementovať riešenie SAP a využiť všetky jeho možnosti. Najskôr sa zoznámime s vašou stratégiou a používanými procesmi a technológiami. Potom vám navrhneme, ako dosiahnuť prechod na nový systém čo najplynulejšie. Vy sa budete môcť lepšie sústrediť na svoje hlavné obchodné ciele.

Zvoľte systém IT, ktorý porastie spolu s vami

Ak máte zastaraný systém IT, dobre viete, že jeho údržba vyžaduje stále viac prostriedkov. Určite tiež chápete, že potrebujete investovať len do škálovateľného riešenia, ktoré sa naozaj oplatí. Ak si vyberiete systém SAP, zaplatíte len za to, čo potrebujete teraz. A keď budete v budúcnosti potrebovať viac, budete mať k dispozícii neobmedzenú možnosť škálovania. Cloudové riešenie navyše znamená rýchlejšiu implementáciu a nižšiu kapitálovú investíciu.

Zvýšte produktivitu výroby

Snaha o zvýšenie objemu výroby nemá sama osebe veľký zmysel. Potrebuje totiž zdokonalenie podnikových procesov, napríklad optimalizáciu dostupnosti skladových zásob. Naši odborníci sa výborne vyznajú v procesoch i riešeniach SAP a podnik vám pomôžu rozšíriť premyslene – bez toho, aby iba aplikovali súčasný neefektívny model vo väčšom meradle. Technológie nevolíme podľa typu procesu, ale najprv vždy systematicky analyzujeme samotný proces.

Čo vám ešte môžeme ponúknuť?

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.