Integrujte svoje systémy

Integrujte svoje systémy

Integrovať systémy sme pomohli už tisícom zákazníkov. Zmena im priniesla zefektívnenie podnikových procesov a výroby.

Zjednodušte riadenie podniku

Keď sa vám darí a rastiete, môže sa stať, že vám používané IT prestanú stačiť. S nami tomu môžete predísť a triezvo zhodnotiť situáciu. Spolu navrhneme ďalšie kroky, ako riešenia SAP najlepšie prispôsobiť problémom, s ktorými sa pri riadení podniku stretávate. Poznáme problematiku predaja a vzťahov so zákazníkmi aj finančné a prevádzkové záležitosti. Vďaka nám tak môžete zjednodušiť procesy, reagovať na aktuálne informácie a dosiahnuť rast zisku. V systémoch SAP sa orientujeme naozaj dokonale a pracujeme s najnovšími mobilnými a cloudovými technológiami a technológiami, ktoré využívajú umiestnenie údajov v operačnej pamäti. Ak sa chystáte preniknúť na zahraničné trhy, naše riešenia na riadenie podniku vám ponúknu známe prostredie a podporu v niekoľkých jazykoch.

Integrujte stratégiu IT po fúzii alebo akvizícii

Ak potrebujete po fúzii alebo akvizícii integrovať systémy, vieme, ako na to. Pomôžeme vám prepojiť interné aj externé procesy a zvýšiť celkovú efektivitu systému. Vďaka jedinej, otvorenej platforme budete môcť štandardizovať, automatizovať a optimalizovať operácie. Tým znížite riziko chýb a duplikácie údajov a získate úspory z rozsahu. Riešenia SAP na riadenie procesov a integráciu vám umožnia aj modelovanie, implementáciu, integráciu a monitorovanie nových procesov.

Prepojte transakčné a analytické systémy

Riešenia SAP prinášajú prehľad zásadných informácií o chode podniku. Vďaka tomu môžete efektívne riadiť všetky kľúčové oblasti, ako sú účtovníctvo a správa financií, predaj a služby zákazníkom, nákup a zásobovanie, prevoz, skladové zásoby a distribúcia. Nemusíte sa totiž spoliehať na analýzu čiastkových súborov údajov. K dispozícii máte údaje, ktoré podrobne vypovedajú o výkonnosti celého podniku. Ak analytické nástroje navyše skombinujete s platformou SAP HANA a údajmi umiestnenými v operačnej pamäti, môžete v reálnom čase vytvárať zostavy z rôznorodých údajov z akýchkoľvek zdrojov.

Integrácia údajov

Riešenia SAP obsahujú výkonné nástroje na tvorbu analýz a zostáv. Umožnia vám vyhľadávať, transformovať i spracovávať údaje z aplikácií, databáz a ďalších údajových úložísk. A len čo z rôznych zdrojov zhromaždíte potrebné údaje, môžete na základe jedného presného súboru informácií ľahko generovať aktuálne analýzy a precízne zostavy.

Prepojte svoje systémy

Riešenia SAP vám uľahčia prístup k dôležitým podnikovým systémom. Či už používate systémy SAP, iné systémy alebo dokonca niekoľko nesúrodých zastaraných systémov, postaráme sa o to, aby vaši zamestnanci, partneri a zákazníci mali k dispozícii údaje a aplikácie, ktoré potrebujú. Zákazníci tak dostanú vyššiu kvalitu a stabilnejšiu úroveň služieb. A vaši zamestnanci budú môcť efektívnejšie uskutočňovať ich priania a požiadavky. Odkiaľkoľvek.

Reagujte na vývoj na trhu rýchlejšie

Investície do IT môžu byť kľúčom k pružnejšiemu fungovaniu vášho podniku. Môžu vám pomôcť pohotovejšie reagovať na požiadavky zákazníkov a využívať viac nových príležitostí. Naši experti prispôsobia nástroje IT vašim obchodným cieľom, aby ste čo najľahšie dosiahli potrebnú pružnosť. Ako globálny partner spoločnosti SAP s rozsiahlymi skúsenosťami vám vďaka riešeniu SAP pomôžeme dosiahnuť maximálnu rýchlosť, flexibilitu a škálovateľnosť.

Zamerajte sa na konkurencieschopnosť

Ak máte jasno v tom, čo vás robí jedinečnými v porovnaní s konkurenciou, mali by ste sa zamyslieť nad tým, ako vediete svoj podnik. Ako vaše IT systémy uľahčujú prácu predajcom? Mohli by ste sa ešte viac priblížiť k zákazníkom? Bolo by možné zlepšiť kontrolu finančných operácií a znížiť náklady na prevádzku? Dokonale poznáme možnosti riešení SAP, pomôžeme vám teda podrobne zhodnotiť prevádzku podniku a analyzovať všetky procesy. Zjednodušíte si tak plánovanie i spracovanie rozpočtov a prognóz. Vďaka výkonným analytickým nástrojom, ako je SAP HANA, budete dokonca schopní predpovedať trendy vývoja. A ak sa potom rozhodnete skúsiť šťastie na nových trhoch, správne zvolené riešenie SAP pre vás bude neoceniteľným pomocníkom.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.