Pracujte produktívnejšie

Pracujte produktívnejšie

Trhy, trendy a požiadavky zákazníkov sa neustále menia. Ak chcete byť lepší, pripravíme pre vás služby, technológie a riešenia SAP presne podľa vašich potrieb. Systémom SAP rozumieme dokonale.

Získajte lepší prehľad o operáciách a výkonnosti

Naši odborníci poznajú analytické nástroje a postupy najlepšie. Riešenia SAP dokážu nastaviť tak, aby vám poskytovali maximálne presnú predstavu o chode vášho podniku. S riadiacim panelom pre operácie budete mať každý deň a každú minútu prehľad o aktuálnom dianí. Transparentnosť a spoľahlivé informácie vám pomôžu na ceste k realistickému rozpočtu a dosiahnutiu kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) aj vytýčených mét. A okrem toho budete môcť kedykoľvek preukázať, že plníte stanovené ciele.

Skvalitnite svoje produkty a služby

Softvér na riadenie podniku optimalizuje procesy, zvyšuje úroveň kontroly a zaručuje stabilnú kvalitu. Ako globálny partner spoločnosti SAP ponúkame špecializované riešenia kontroly kvality prispôsobené pre konkrétne krajiny a odvetvia činnosti. Vďaka správnej kombinácii analytických nástrojov a mobilných technológií – miestnych, hosťovaných v cloude alebo spravovaných nami – vám pomôžeme využiť všetky výhody vášho riešenia.

Obmedzte plytvanie a zbytočné objednávky

Obmedzenie plytvania je prioritou každého obchodníka a každého výrobcu. Kľúčom k zvýšeniu vašej produktivity je optimalizácia skladových zásob. Pre analýzu situácie a zhodnotenie stavu zásob kedykoľvek a v reálnom čase potrebujete stabilnú platformu s vysokou dostupnosťou. Tá vám pomôže zmierniť plytvanie (hlavne v prípade tovaru, ktorý podlieha skaze) a vyhnúť sa nedostatku materiálu aj objednávaniu nadmerného množstva surovín. A navyše získate lepšiu kontrolu nad peňažným tokom.

Eliminujte ručné spracovanie údajov

Ak máte obmedzený prístup k niektorým systémom, ktoré uľahčujú vykonávanie podnikových operácií, vaši zamestnanci pred nimi môžu dávať prednosť ručným alternatívam – e-mailu, telefónu a rôznym tabuľkám. V konečnom dôsledku tak môže vzniknúť viacero čiastočných súborov s údajmi, ktoré sa nezhodujú. So softvérom SAP na riadenie podniku zjednodušíte, prepojíte a zautomatizujete procesy a tým znížite riziká, úroveň nepresnosti aj náklady. 

Automatizujte úlohy

Ak sa podniku darí a rastie, konsolidácia účtovníctva, služieb zákazníkom a dodávateľského reťazca prestáva byť možnosťou a stáva sa nutnosťou. Rozširovanie taktiež často vyžaduje zavedenie procesov, ktoré kladú menšie nároky na zamestnancov, a systémov, ktoré uľahčia dodržiavanie predpisov rôznych krajín. Ako experti na riešenia SAP máme bohaté skúsenosti s automatizáciou procesov a vieme sa postarať o to, aby ste nemuseli plytvať časom ani peniazmi na vykonávanie opakujúcich sa zdĺhavých úloh. Automatizácia vám navyše pomôže spresniť evidenciu finančných transakcií a zvýšiť kvalitu služieb zákazníkom a celkovú produktivitu podniku.

Integrujte výrobné procesy

Ak je prostredie podniku zložité, so samostatnými systémami IT, zjednodušiť procesy a výrobu je neľahká úloha. Preto sme v spolupráci s výrobcami strojového vybavenia a dielov navrhli riešenie, ktoré pomôže zvýšiť transparentnosť prostredia, kde prebieha sériová výroba alebo výroba a navrhovanie produktov na objednávku. To môže priniesť zrýchlenie realizácie projektov, integráciu prostredia dielne a optimalizáciu toku materiálov. Vďaka štandardizácii výrobných procesov podnik získa väčšiu flexibilitu a schopnosť úspešne reagovať na požiadavky zákazníkov. Prínos sa prejaví vo všetkých fázach životného cyklu produktov – od prvotného návrhu cez vývoj, plánovanie, zabezpečenie materiálu a výrobu až po služby zákazníkom.

Reagujte na potreby zákazníkov

Zaujíma vás, čo si myslia a čo hovoria vaši zákazníci? Odpovede na tieto otázky a na mnoho ďalších vám poskytne riešenie SAP CRM, špičkový softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi. A ak ich skombinujete s platformou SAP HANA a údajmi v operačnej pamäti, ich analýza vám nebude trvať týždne ako kedysi, ale niekoľko minút. Riešenie SAP 360 Customer vám ponúkne prehľad o situácii v reálnom čase, aby ste mohli okamžite zvýšiť predaj, skvalitniť služby a zefektívniť propagačnú činnosť. Okrem toho vám pomôže presnejšie predvídať trendy v správaní zákazníkov a reagovať na ne.

Čo vám ešte môžeme ponúknuť?

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.