Zjednodušte svoje finančné záležitosti

Zjednodušte svoje finančné záležitosti

Naše ucelené portfólio riešení SAP vám zabezpečí lepší prehľad o finančných procesoch a kontrolu nad operáciami. A vďaka nemu urobíte lepšie rozhodnutia a dosiahnete vyššie zisky a úspory.

Štandardizujte účtovné a auditné postupy

S riešením SAP, ktoré zjednodušuje a štandardizuje postupy účtovného a auditného oddelenia, dokončíte uzávierku vo vynikajúcom čase. Automatizácia úloh, ako je evidencia transakcií a záväzkov, vám veľmi uľahčí prácu. Vďaka možnosti efektívnejšej správy peňažného toku, sledovania fixných aktív a monitorovania rozpočtov taktiež získate lepšiu kontrolu nad hospodárením podniku. Navyše si budete môcť prispôsobiť zostavy generované na základe aktuálnych finančných informácií z jediného zdroja a nebudete tak musieť strácať čas zložitými analýzami, plánovaním a auditmi.

Spresnite prognózy

Súčasný svet sa neustále mení, a tak je mimoriadne dôležité mať istotu. Vďaka presným prognózam si môžete upevnť vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami, investormi aj partnermi. Zvoľte si to správne riešenie SAP a získajte na svoju stranu skutočných odborníkov na finančné systémy. Vytvárajte teoretické scenáre a vyhodnocujte ich výsledky. Napríklad riešenie SAP Business Planning and Consolidation ponúka prepracovanú kontrolu dodržiavania rozpočtu, ktorá vám umožní porovnať reálne výsledky s plánovanými. Vďaka spoľahlivým finančným údajom budete schopní ľahšie rozhodovať a s väčšou istotou smerovať k naplneniu stanovených cieľov.

Znížte výdavky/zvýšte transparentnosť správy financií

Transparentná správa financií je nevyhnutnou podmienkou efektívneho riadenia podniku. Zaručuje, že každý tím chápe, aké zdroje má k dispozícii na plnenie svojich úloh. Ak potrebujete monitorovať, analyzovať a prezentovať kľúčové finančné údaje, využite naše riešenia. S nimi finančné výkazy spracujete ľahšie a rýchlejšie. Ponúkame strategické myslenie, dokonalú znalosť systémov SAP a skúsenosti v konkrétnom odbore. Pomôžeme vám presnejšie analyzovať finančné záležitosti vášho podniku a vy ušetríte čas aj peniaze pri ich správe.

Získavajte finančné informácie v reálnom čase

Ľudia dnes nie sú ochotní čakať. Ich nároky stále rastú. Spotrebitelia chcú mať informácie o novinkách, cenách aj ponukách k dispozícii v reálnom čase. Preto musíte zabezpečiť prístup k údajom na požiadanie, čo je zmena, ktorej sa niektoré informačné systémy nedokážu prispôsobiť. Vďaka našim skúsenostiam so systémami a riešeniami SAP vieme, ako získate okamžitý prehľad o výsledkoch svojho podniku. Naše riešenia vám okrem lepšieho prehľadu a kontroly prinesú aj možnosť upevniť si dôveru zákazníkov, investorov a partnerov.

Zrýchlite zásobovanie

Riešenia SAP tiež urýchľujú proces zásobovania. Fundovane vám poradíme s medzinárodnými projektmi najrôznejšieho typu – s automatizáciou úloh, prepojením dokumentov o nákupe na účely auditu aj s prácou s transakciami v niekoľkých menách. V konečnom dôsledku vám a vašim zamestnancom ušetríme množstvo času, ktorý budete môcť venovať reálnemu vytváraniu hodnôt. Lepší prehľad o výdavkoch navyše znamená lepšiu pozíciu v jednaní s dodávateľmi. Vaše rozhodnutia tak budú strategickejšie, získate kontrolu nad skladovými zásobami a zjednodušíte nákupy v rámci celej prevádzkovej štruktúry.

Optimalizujte peňažný tok

Peňažný tok je pre podniky všetkých veľkostí veľmi citlivá záležitosť, ktorej je nutné venovať náležitú pozornosť. Vďaka softvéru na riadenie podniku spoločnosti SAP teraz môžete výrazne skrátiť dobu od objednania produktu alebo služby do prijatia platby. Nezískate ale len lepší prehľad o procese predaja. Pretože máme bohaté skúsenosti so správou peňažného toku v rôznych odboroch, môžete k veci zaujať proaktívny prístup. Do svojich procesov napríklad môžete začleniť kontroly a systém monitorovania v reálnom čase, aby ste sa okamžite dozvedeli o každej odchýlke v procese zásobovania.

Automatizujte fakturačné procesy

Hlavným cieľom automatizácie každého finančného procesu je zvýšenie produktivity a zachovanie presnosti. Ako odborníci na riešenia SAP vám pomôžeme zrýchliť celý fakturačný proces a zaviesť nové, efektívnejšie procesy bez ručného spracovania údajov, pri ktorých hrozí nižšie riziko chýb. Nielenže tak zlepšíte peňažný tok vášho podniku, ale aj sprísnite interné kontrolné mechanizmy príjmu, spracovania a archivácie faktúr. Zjednodušením a štandardizáciou platieb si navyše významne uľahčíte dodržovanie pravidiel a nariadení, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.

Čo vám ešte môžeme ponúknuť?

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.