Zefektívnite dodávateľský reťazec

Zefektívnite dodávateľský reťazec

Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam s riešeniami SAP môže vaša sieť dodávateľov fungovať efektívnejšie. Zvýšte produktivitu svojho podniku, zlepšite koordináciu činnosti dodávateľského reťazca a optimalizujte svoje zdroje, skladové zásoby a využitie priestoru.

Predvídajte a reagujte na vývoj dopytu

Poznáte potreby svojich zákazníkov. Poznáte prostredie trhu. Viete, aké príležitosti sa ponúkajú. A ak budete jednať dostatočne pružne, môžete predbehnúť svojich konkurentov. Riešenie SAP Supply Chain Management (SCM) vám pomôže rýchlejšie reagovať na meniace sa podmienky na trhu. Ak budete mať presnú predstavu o práci dodávateľov a fungovaní logistiky, dokážete stanoviť správny pomer ponuky a dopytu. Softvér na správu dopytu spoločnosti SAP vám umožní predpovedať, plánovať, implementovať a v prípade potreby aj upraviť dodávateľský reťazec. Okrem iného budete môcť predpovedať aj to, ako asi budú zákazníci reagovať na zmenu ceny a ďalšie hypotetické zmeny.

Skvalitnite služby zákazníkom

Sústreďte sa skutočne na zákazníka. Meranie výkonnosti vám pomôže integrovať dodávateľský reťazec s ohľadom na potreby zákazníkov – od plánovania až po dodávku. Metriky, ktoré umožňujú sledovať správanie zákazníkov, vám poskytnú všetky informácie potrebné na budovanie lojality klientov. Vďaka tomu budete môcť dodávateľov, logistiku aj skladové zásoby riadiť tak, aby boli zákazníci maximálne spokojní. Dlhodobé meranie výkonnosti vám navyše prinesie nie len väčšiu priazeň zákazníkov, ale aj zníženie miery rizík a zlepšenie kontroly nad výdavkami.

Zefektívnite riadenie skladových zásob

Každý podnik sa neustále snaží o to, aby mal na sklade ideálne množstvo zásob – ani málo, ani veľa. Zlé riadenie zásob sa totiž môže prejaviť nielen na peňažnom toku. Môže rozladiť zákazníkov a ovplyvniť ich lojalitu k podniku a premietnuť sa do úrovne služieb aj ziskov. Riešenia SAP Extended Warehouse Management (EWM) a analytické nástroje vám ponúknu lepší prehľad o stave zásob a lepšiu kontrolu nad nimi. Riešenie SAP EWM je navrhnuté pre potreby veľkoskladov a pomôže vám automatizovať správu zásob aj ich presun zo skladu na miesto konečného určenia. Vďaka tomu budete môcť optimálne využiť priestory a zdroje a prispôsobiť dodávku dopytu.

Znížte náklady na chod dodávateľského reťazca

Keď podnik rastie, prirodzene sa rozrastá aj jeho sieť dodávateľov. Koordinácia vzťahov s jednotlivými partnermi má pritom priamy vplyv na fungovanie dodávateľského reťazca. Pomocou riešenia SAP Supply Chain Management (SCM) získate lepší prehľad o práci celej logistickej siete. Vďaka tomu si znížite náklady na jej riadenie. Riešenie SAP Supplier Relationship Management (SRM) zase zaručí zefektívnenie procesov a väčšiu transparentnosť zásobovania.

Sprísnite kontrolu kvality

Integráciou systémov získate aj lepší prehľad o všetkých faktoroch, ktoré v rámci celého obchodného procesu ovplyvňujú kvalitu produktov. Ak spojíte systém výroby a riadenia kvality, budete môcť podrobne sledovať fungovanie dodávateľského reťazca a zdokonaliť kontrolu kvality. Softvér na riadenie podniku spoločnosti SAP vám pomôže prepojiť všetky časti vášho podniku a presadiť v praxi model úzkej spolupráce. V konečnom dôsledku sa zrýchlia rozhodovacie procesy na úrovni dielne aj vedenia prevádzky. Všetci budú mať v pravý čas k dispozícii informácie, ktoré potrebujú.

Čo vám ešte môžeme ponúknuť?

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.